Nieuws

Uitslag Archiprix

Afgelopen weekend zijn de winnaars van Archiprix 2007 bekend gemaakt. Jochem Heijmans van de Academie van Bouwkunst Amsterdam en Max Rink van de TU Delft ontvingen een eerste prijs. Verder werden er twee tweede prijzen en drie eervolle vermeldingen uitgedeeld.

Eerste prijs: Het bouwwerk van de Tekton door Jochem Heijmans, AvB Amsterdam, architectuur. Uit het juryrapport: ‘Door middel van een integrale benadering die het hele traject van idee, via ontwerp, ontwerpend onderzoek, detaillering tot en met de realisatie beslaat weet de ontwerper een overtuigend project te realiseren. Hij slaagt er in om zowel een aansprekend tuinhuis te bouwen als om de meerwaarde van de architect als regisseur van het totale bouwproces (tekton) aan te tonen.’

Eerste prijs: Maja Turg: een markt voor Tallinn door Max Rink, TU Delft, architectuur. Uit het juryrapport: ‘Aan de rand van de oude binnenstad van Tallinn ontwikkelt de ontwerper een prachtige stedelijke structuur die onder meer plaats biedt aan de bestaande 'Russische markt'. (…) Met het plan slaagt de ontwerper op overtuigende wijze in zijn opzet om een concentratie van stedelijke activiteiten samen te brengen en daarmee een intelligent antwoord te bieden op de door projectontwikkelaars veroorzaakte trend waarbij de openbare ruimte van de stad verdwijnt in het non-descripte interieur van shopping malls.’

Tweede prijs: Osdorp Rings door Francisco Adão da Fonseca, TU Delft, architectuur. Uit het juryrapport: ‘Niet gehinderd door enige conventie is tussen twee flats in Osdorp een sportaccommodatie voor Turks olieworstelen ontworpen. (…) Op meerdere niveaus is het plan volstrekt origineel. Van de ruimtelijke vertaling van het programma, de relatie met de stedelijke context, de inventieve constructieve opzet tot en met de materialisatie.’

Tweede prijs: SmART, Sarajevo Museum of Art door Saša Rađenović, AvB Amsterdam, architectuur. Uit het juryrapport: ‘Het prachtige sculpturale museum roept op treffende wijze de beklemmende sfeer op die de ontwerper wil overbrengen. (…) De helder geformuleerde, persoonlijke probleemstelling is vertaald naar een spectaculaire ruimtelijke sculptuur. De situering (van het museum voor moderne kunst) tussen de nog steeds niet geruimde mijnenvelden op de heuvels van waaruit Sarajevo beschoten werd en het bunkerachtige uiterlijk met zijn materialisatie in beton herinneren aan de oorlog.’

Eervolle vermeldingen waren er voor Ivonne de Nood (AvB Amsterdam, landschapsarchitectuur) Francesco Marullo (TU Delft, architectuur) en Marjolijn Guldemond (TU Eindhoven, architectuur).

De hogere Nederlandse ontwerpopleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en/of landschapsarchitectuur selecteren jaarlijks hun beste afstudeerplannen en sturen die naar Archiprix. Dit jaar waren er 26 inzendingen. De jury van Archiprix bestond dit jaar uit: Ruurd Gietema (stedenbouw), Sylvia Karres (landschapsarchitectuur), Madeleine Maaskant (architectuur), Koen Ottenheym (theorie), Herman Zeinstra (architectuur), Henk van der Veen (secretaris). Van de 26 plannen zijn er 21 met als afstudeerrichting architectuur, 1 plan heeft als afstudeerrichting stedenbouw en tenslotte komen 4 projecten van de afstudeerrichting landschapsarchitectuur. De jury signaleerde een sterke toename van de aandacht voor het landelijk gebied, meer dan een kwart van de plannen concentreert zich op landelijke locaties. Negen projecten hebben een buitenlandse locatie. Het aantal vrouwelijke deelnemers loopt na jaren weer op tot een derde. Het percentage vrouwen was sinds 2001 teruggelopen tot 16 procent in 2006.

Verder vielen de jury enkele meer algemene tendensen op:

Gezien de huidige aandacht voor het milieu en energie vraagstuk is het opmerkelijk dat er weinig aandacht is voor milieu en ecologie.

Voor wat betreft de presentatie van de projecten constateert de jury dat ze vrijwel zonder uitzondering prachtig gepresenteerd zijn, maar dat de inhoud lang niet altijd even toegankelijk wordt gemaakt als gewenst is.

Ronduit zorgelijk is de matige kwaliteit van het ontwerp voor de openbare ruimte. Mede door het geringe aantal plannen, slechts één, vanuit het vakgebied van de stedenbouw is de specifieke aandacht voor de openbare ruimte ver beneden peil.

Verheugend vind de jury daarentegen dat er vaak weer zeer contextueel ontworpen wordt. De nieuwe generatie lijkt zich bij het architectonisch ontwerp sterker te concentreren op de afstemming op de specifieke locatie en daarmee afstand te nemen van het adagium 'fuck context' dat in de afgelopen periode hoogtij vierde.