Nieuws

Uitslag eerste ronde 1:500 Ontwerp Heesterveld

De jury van 1:500 Ontwerp Heesterveld heeft zes plannen bekroond met nominatie voor de tweede ronde van de prijsvraag: Bigi Blinxz (Inbo adviseurs stedenbouwkundigen architecten), Bijlmer Kleinhandelsgebouw (FARO architecten), BijlmerMEER (Dittmar Architecten BNA), Heesterveld 2.0 (Marco Henssen architecten), Mengen & loslaten – 1507575 (Architectenbureau Micha de Haas) en Metrohalte Bijlmerpark (M3H architecten).

1:500 Ontwerp Heesterveld – Stimuleringsprijsvraag voor wonen en woonomgeving Ymere NAi 2007 heeft in totaal 38 inzendingen opgeleverd met ideeën voor Heesterveld, een buurt in Amsterdam Zuidoost die Ymere wil herontwikkelen. De uiteindelijke winnaar van de prijsvraag wordt op 9 november in het NAi bekendgemaakt.

Een jury, bestaande uit Manish Dixit, Machiel van Dorst, Jord den Hollander, Prem Radhakishun, Marlies Röhmer en Matthias Sauerbruch, stelde vier kernbegrippen vast waarop de ingezonden ideeën werden getoetst: identiteit van Heesterveld, realiseerbaarheid, ontwerp in context van de wijdere omgeving, en de relatie tussen openbaar en privé. Naast de zes genomineerden sprak de jury nog haar bijzondere waardering uit over de inzending 'Kleurrijk Heesterveld' van M. Prins, S.A. Blommestein, J.T. van Dam, B.C. Visser waarin met opvallende toewijding gewerkt is aan het typologisch onderzoek.

Positieve woorden van de jury over de genomineerde projecten:

Bigi Blinxz: 'De toren heeft de uitstraling van een icoon en kan de belichaming worden van de kracht en de trots van de zwarte gemeenschap in Zuidoost.'

Metrohalte Bijlmerpark: 'Veel inzendingen stellen uitbreiding van het water in het plangebied voor, maar het plan van Metrohalte Bijlmerpark is hiervan de meest overtuigende. Het idee om het Bijlmerpark door te zetten tot aan de spoorbaan, maar dan in de vorm van water, is een vondst.'

Mengen & loslaten – 1507575: 'De jury is vooral gecharmeerd van het idee om het zuidelijke deel van Heesterveld vooralsnog niet af te breken, maar er een tijdelijke bestemming aan te geven zoals 'landgoed' voor een 'creatief collectief'.

Bijlmer Kleinhandelsgebouw: 'Bijzonder is dat de bekende strategie om in onbruik geraakte industriegebouwen in bezit te laten nemen door informele bedrijven hier wordt toegepast op woongebouwen. Er kunnen ondernemers worden aangetrokken die elders geen kans krijgen.'

BijlmerMEER: 'Het plan bestaat uit een spectaculaire ruimte binnen de omsluiting van het blok. Het water in die binnenruimte is een goed alternatief voor het groen, dat in de Bijlmer vaak de voedingsbodem is geweest voor sociale onveiligheid.'

Heesterveld 2.0: 'De kracht van deze inzending zit hem in de manier waarop de bestaande bebouwing met eenvoudige ingrepen weer aantrekkelijk wordt gemaakt.'

Naar aanleiding van het debat dat op de avond van de uitreiking werd gehouden wordt de definitieve opgave voor de ontwerpfase geformuleerd. De opgave voor de eerste ronde werd ook na een openbaar debat definitief vastgesteld. De zes genomineerden werken hun idee uit tot een concreet ontwerp en op 9 november wordt tijdens een laatste debat de winnaar van 1:500 Ontwerp Heesterveld bekend gemaakt. De ingediende ontwerpen worden gepresenteerd in het NAi en in het informatiecentrum van stadsdeel Zuidoost in Amsterdam. Ymere heeft de intentie het winnende ontwerp te realiseren.