Nieuws

Maurer United Architects op spoor Karel de Grote

De gemeenteraad van Aken heeft op 12 september besloten het door Maurer United Architects ontwikkelde masterplan ter renovatie en herbestemming van het culturele erfgoed in de binnenstad te gaan uitvoeren. Het masterplan getiteld ‘Route Charlemagne’ bestaat uit 15 deelprojecten met een totale kostenpost van 35 miljoen Euro.

Maurer United Architects (MUA) verwierf de opdracht voor het Masterplan Cultureel Erfgoed Aken (Duitsland) door deel te nemen aan een besloten prijsvraag. Het masterplan omvat de renovatie en herbestemming van zestien (soms middeleeuwse) gebouwen en pleinen in het stadcentrum van Aken. Hoofddoel van de nieuwe architectonische invullingen en stedenbouwkundige relaties is de communicatie van het profiel van de stad (thema’s: Geschiedenis, Wetenschap en Europa), waarbij architectuur, design en media als middel ingezet worden.

Aken was rond 800 n.C. onder leiding van Karel de Grote de hoofdstad van het Rijk der Franken, dat het huidige Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland, Italië, Oostenrijk en Zwitserland omvatte. De door de paus gekroonde keizer, met de bijnaam Pater Europae zette een onderwijsreform in onder ander door invoering van het eenvoudig leesbare ‘Karolingische’ schrift waarmee hij de basis legde voor de schrijfwijze van de Germaanse en Romaanse talen. In de binnenmuren van zijn paleis (huidige overblijfselen zijn de Dom en het Raadhuis) zette hij een internationale hofacademie op.

Het masterplan van Maurer United Architects dient als basis voor de subsidieaanvraag die de gemeente bij de deelstaat Nordrhein-Westfalen wil indienen. De raad van de gemeente Aken gaat ervan uit, dat de reeds eerder toegezegde stedenbouwsubsidie van 21 miljoen euro aan dit project toegekend zal worden.