Nieuws

Oproep projecten Jaarboek 2007>08

Deadline één week verlengd!

De redactie van het Jaarboek Architectuur in Nederland is begonnen met de voorbereidingen voor het Jaarboek 2007>08, dat in april 2008 verschijnt.

Voor het projectendeel van het Jaarboek wil de redactie graag informatie over projecten van uw bureau die in de loop van 2007 gereed gekomen zijn, of nog gereed komen.

De eerste selectie vindt plaats aan de hand van projectdocumentatie. Wij vragen u daarom om toezending van de volgende informatie per project: een korte omschrijving, situatie en adres; daarbij de meest relevante plattegronden, gevelbeelden, doorsneden en foto’s.  Wij verzoeken u deze informatie beknopt te houden en zowel geprint als ook digitaal aan te leveren. Op deze manier maakt u het de redactie mogelijk om van alle ingezonden plannen een goed beeld te krijgen.

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat de werkdocumentatie uiterlijk vrijdag 14 september in ons bezit is, in digitale vorm als PDF bestand én op papier. Het postadres voor de papieren versie is:

NAi Uitgevers

t.a.v. Redactie Jaarboek

Mauritsweg 23

3012 JR  Rotterdam.

Voor het versturen van digitale bestanden kunt u terecht op www.naipublishers.nl/jaarboekarchitectuur. Vanaf deze site kunt u PDF bestanden van maximaal 5 Mb per project insturen.

De redactie is tevens geïnteresseerd in meer algemene culturele en maatschappelijke veranderingen die in 2007 van invloed zijn geweest op de totstandkoming van uw werk. Ook het melden van andere prangende kwesties die naar uw mening niet mogen ontbreken in het Jaarboek wordt bijzonder op prijs gesteld.