Nieuws

Weeber/Kaper en Harris-Kjisik winnen prijsvraag Zorg 2025

Carel Weeber en Laura Kaper (Medsync) hebben samen met het Finse bureau Harris-Kjisik, met respectievelijk Big Bang en Fair care – care fair, de architectuurprijsvraag Zorg 2025 – Gebouwen voor de toekomst gewonnen.

Deze prijsvraag werd door het College bouw zorginstellingen (Bouwcollege) uitgeschreven om nieuwe ideeën te ontwikkelen voor de zorg in 2025, en deze te vertalen in een ontwerp voor een nieuwe stad van 160.000 inwoners op denkbeeldig nieuw land in het IJsselmeer. Volgens de jury zijn de prijswinnaars er het beste in geslaagd om een gerichte toekomstvisie vorm te geven in een aantrekkelijk ontwerp.

Big Bang gaat ervan uit dat de grote ziekenhuizen van nu in 2025 door de marktwerking als het ware zijn ontploft tot een uitgewaaierde zwerm kleinschalige specialistische klinieken en zorgvoorzieningen, met de huisarts als poortwachter. De nieuwe, door private partijen ontwikkelde stad heeft zo de vorm van een molen aangenomen met de voorzieningen gespreid over de wieken. De gebouwen zijn relatief klein en eenvoudig aanpasbaar.

Geïnspireerd op het oude Griekenland voorziet Fair care – care fair in zogeheten asclepia (activiteiten-centra): een hoofdasclepium in het centrum met een centraal ziekenhuis voor acute zorg en zorghuizen voor ouderen, en zes mini-asclepia, wijkcentra waarin de zorgdiensten zijn gecombineerd met sociaal-culturele en sportieve activiteiten. Ook een strand-asclepium met o.m. een wijkzorg(zieken)huis voor revalidatie maakt deel uit van de nieuwe stad Elysiadam.

De jury heeft verder eervolle vermeldingen toegekend aan twee inzendingen: zorgeNLoos living en Care-4U (hoofdontwerpers resp. Victor de Leeuw en Johan van der Zwart). Ook deze ontwerpen gaan uit van decentrale, laagdrempelige en aan de wensen van de bevolking aangepaste gezondheidszorg.

Namens de jury heeft voormalig rijksbouwmeester Wytze Patijn de winnaars op 26 september bekendgemaakt tijdens het congres Bouwen aan de toekomst, waarmee het Bouwcollege in de Jaarbeurs in Utrecht zijn zevende lustrum vierde.