Nieuws

Oeuvreprijzen, Benno Premselaprijs en Prijs voor de kunstkritiek bekend

Het Fonds BKVB reikt dit jaar vier oeuvreprijzen uit:

Oeuvreprijs vormgeving:

Bruno Ninaber van Eyben, industrieel ontwerper die o.a. het ontwerp van de Nederlandse zijde van de Euro op zijn naam heeft staan, evenals het beroemde halshorloge en de in kleinere kring zeer gewaardeerde Sikkens-waaier. De stelregel waarmee zijn goed doordachte ontwerpen tot stand komen: meer zou onnodig zijn, minder onmogelijk. In zijn werk weet hij techniek, ethiek en esthetiek op harmonieuze manier met elkaar te verbinden, waarbij hij altijd blijk geeft van veel gevoel voor detail.

Oeuvreprijs bouwkunst:

Wim Quist, heeft als architect, hoogleraar en als rijksbouwmeester veel voor de Nederlandse architectuur betekend. Zijn oeuvre staat als een wolkenkrabber in het landschap van de Nederlandse architectuur. Een kleine greep: het museum Beelden aan Zee in Scheveningen, het kantoor van Randstad in Amsterdam, uitbreiding Kröller Müller Museum,  het Dienstgebouw Stormvloedkering Oosterschelde, het Maritiem Museum en de Willemswerf in Rotterdam.

Oeuvreprijs beeldende kunst:

René Daniels, beeldend kunstenaar die met name in de jaren ’80 belangrijk werk maakte. Zijn schilderijen en tekeningen gaan over taal, beeld, poëzie en de kunstwereld. Hoewel zijn oeuvre in 1987 werd afgekapt door een hersenbloeding, is zijn werk nog altijd fris, tijdloos en actueel en ook nu nog van invloed op nieuwe generaties kunstenaars.

Extra oeuvreprijs beeldende kunst:

Ad van Denderen, documentaire fotograaf, bekend van langlopende projecten als ‘Go No Go’ en het recente ‘Edges of the Mediterranean’, waarbij hij jarenlang met zijn camera onderzoekt hoe de wereld in elkaar zit. In zijn foto’s weet hij leed en esthetiek op een zuivere manier te combineren, maar is zonodig ook bereid om zijn kunstenaarschap naar de achtergrond te verdringen ten behoeve van het onderwerp.

De Prijs voor de kunstkritiek is bestemd voor een criticus die een belangrijke positie inneemt op het gebied van de beeldende kunst, vormgeving of bouwkunst. De prijs is dit jaar voor Hugues C. Boekraad. Boekraad is vooral bekend als beschouwer van grafische vormgeving. Hij schreef talloze teksten en boeken, o.a. over Wim Crouwel en recent over Pierre Bernard, waarin hij het vak en de rol van grafische vormgevers op zeer gedegen, betrokken en toegankelijke wijze analyseert. Hij is van immens belang geweest voor de, ook internationaal geprezen, ontwikkeling van de Nederlandse grafische vormgeving. Zijn kritische beschouwingen hebben vele generaties ontwerpers sterk beïnvloed en doen dat nog steeds.

De Benno Premselaprijs is voor een persoon die een inspirerende en stimulerende rol heeft gespeeld voor (meerdere) generaties kunstenaars, vormgevers of architecten. Dit jaar gaat de prijs naar Renny Ramakers en Gijs Bakker. Zij krijgen de prijs voor hetgeen zij in de afgelopen 14 jaar bereikt hebben met Droog Design. Door hun enorme inzet is dit initiatief onder hen leiding uitgegroeid tot een internationaal gerenommeerd label en designplatform met enorme impact. Door hun nieuwsgierigheid wordt Droog Design elke keer opnieuw uitgevonden en ontstaat steeds nieuwe aanwas.

Aan de prijzen is een geldbedrag van € 40.000 verbonden. Daarmee is het een van de grootste prijzen die in Nederland worden uitgereikt binnen de culturele wereld.