Nieuws

Winnaars Gouden Piramide en Spangmaker

Donderdag werd de winnaar bekend gemaakt van de Rotterdamse ideeënprijsvraag Spangmaker en zaterdag maakte minister Cramer bekend wie de overheidsprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in ontvangst mocht nemen.

Gouden Piramide

De Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap De Gouden Piramide is toegekend aan de gemeente Enschede. Thema van de prijsronde 2007 was: gebiedsontwikkeling. De inzending van de gemeente Enschede bestond uit de wederopbouw en herstructurering van Roombeek, de wijk die in 2000 door een ontploffing voor een groot deel werd verwoest. Kenmerkend aspect van de herbouw is de balans die werd gevonden tussen het sparen van de getroffen gebouwen en sloop, tussen het herstel van de karakteristiek van de wijk en vernieuwing, en tussen een ruimhartige bewonersparticipatie en een gestuurde aanpak.

Uit het juryrapport:

Zelden werd er bij het opbouwen van een wijk stedenbouwkundig zoveel geprobéérd. Alles begon met het instellen van een daadkrachtig projectbureau direct ín de wijk. Vervolgens werd een veelheid aan ideeën tot ontwikkeling gebracht: de introductie van verschillende vormen van particulier opdrachtgeverschap, de openbare ruimte kreeg een centrale plaats, een geraffineerd systeem van beeldregie werd ontwikkeld, er werd plaats gemaakt voor belangwekkende architectuur en de ‘inweving’ van nieuwe culturele voorzieningen. De slotconclusie van de jury is dan ook dat de geweldige prestatie van de opdrachtgevende en uitvoerende organisatie in Enschede, en de durf en ideeënrijkdom die aan de dag werden gelegd het verdienen te worden bekroond met de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.

Floating Van Nelle van KAW Architecten

Spangmaker

De inzending ‘Floating Van Nelle’ van (in de Van Nellefabriek gevestigde) KAW Architecten heeft de eerste prijs gewonnen van de ideeenprijsvraag Spangmaker. Daarin werd gevraagd  een verbinding te maken tussen de wijk Spangen en de Van Nelle Ontwerpfabrieknu gescheiden door een drukke weg en spoorlijnen. Floating Van Nelle stelt voor om deze verbinding te maken door drijvende pontons in de Schie. Op de pontons kunnen

kantoren en horeca gehuisvest worden; startende bedrijven die een wisselwerking met de Ontwerpfabriek kunnen hebben.

De tweede prijs gaat naar de inzending ‘De Rode Loper' van Grontmij. De derde prijs naar ‘Samen Sterk' van UNO Architecten. En een eervolle vermelding was er voor ‘The world is too small for walls' van Laura de Bonth.