Nieuws

Van Bergen Kolpa winnaar Casa Nova

Het Stadsgewest Haaglanden maakte vorige week de drie winnaars bekend van de woonideeënwedstrijd Casa Nova 2007. De eerste prijs was voor Van Bergen Kolpa Architecten uit Rotterdam met hun ontwerp Westwater Stad.

De tweede prijs ging naar B. Simon uit Rotterdam voor het ontwerp Folding Polders en de derde prijs was voor M. Heesen, T. Gillet en K. Nouwens uit Delft voor hun ontwerp Mud Spa Westland. De publieksprijs ging naar DeltaSync uit Delft met het ontwerp Water-Woon-Brug.

Dit jaar stond Casa Nova in het teken van het actuele thema Wonen met Water. Gebieden zullen in de toekomst vaker overstromen of zelfs gedurende het grootste deel van het jaar onder water staan. Omdat ruimte schaars is, zullen deze waterreservoirs gecombineerd moeten worden met andere functies, waaronder wonen. De combinatie van wonen en water vraagt om creatieve en innovatieve oplossingen.

De jury is van mening dat het ontwerp van Van Bergen Kolpa Architecten voor het vestingstadje Westwater Stad een spannend, intrigerend ontwerp is met nieuwe vormen van openbare ruimte en drijvende tuinen. Het parkeren is heel creatief opgelost in het holle draagvermogen van een drijvend ponton. De jury kiest dit ontwerp als winnaar omdat het zeer compleet, origineel en uitdagend is. De jury vraagt zich wel af of dit concept niet te duur is om daadwerkelijk te realiseren.

Publieksprijs: Dit jaar was het voor het eerst mogelijk via internet te stemmen op de genomineerde ontwerpen. Het ontwerp Water-Woon-Brug van DeltaSync uit Delft won met 46% van de stemmen overtuigend de publieksprijs.

Uit de Regionale Woonvisie Haaglanden 2000–2015 blijkt dat er een groeiende vraag is naar verschil, identiteit en eigenheid op het gebied van wonen. De grote verscheidenheid aan woonmilieus maakt Haaglanden een aantrekkelijke regio om te wonen. Deze verscheidenheid moet behouden blijven en waar nodig worden versterkt. Daarom schrijft het Stadsgewest Haaglanden jaarlijks de prijsvraag Casa Nova uit: om gedurfde en spannende ideeën te genereren. Dit jaar is Casa Nova in samenwerking met Waterkader Haaglanden en Ontwikkelingsmaatschappij Het Nieuwe Westland opgezet. Het referentiegebied voor de ontwerpen is 'Het Nieuwe Water' (voorheen Poelpolder), gelegen tussen de kernen ’s-Gravenzande en Naaldwijk van de gemeente Westland.