Nieuws

Liesbeth van der Pol wordt nieuwe Rijksbouwmeester

Ir. Liesbeth van der Pol zal met ingang van 15 augustus 2008 aantreden als Rijksbouwmeester. Daarmee volgt zij Mels Crouwel op die na bijna vier jaar afscheid neemt.

Van der Pol treedt in dienst op voordracht van minister Vogelaar van Wonen Wijken en Integratie (WWI). Haar aanstelling geldt voor de duur van drie jaar. Zij zal haar functie als Rijksbouwmeester parttime invullen en blijft verbonden aan Dok architecten te Amsterdam.

Liesbeth van der Pol (49) studeerde in 1988 af aan de TU Delft. Vanaf 1989 is zij werkzaam als zelfstandig architect. Naast haar werk als architect is Van der Pol verbonden geweest als gastdocent aan verschillende universiteiten en academies. Ze heeft zitting genomen in talloze jury’s, waaronder in 2006 de jury voor Rijksprijs de Gouden Piramide en de jury voor de BNA-kubus. Momenteel is zij hoofd van de afdeling ‘Man and Public Space’ aan de Design Academy.

Liesbeth van der Pol heeft onder andere voor de Rijksgebouwendienst het Depotgebouw (1997-2001) en de vernieuwing van het Nederlands Scheepvaartmuseum in Amsterdam (2005-2010) ontworpen.

Ook bekend zijn de Rooie Donders in Almere (1994-1998), Aquartis in Amsterdam (1996-2001) en de Waterkrachtkoppelingscentrale op de Uithof in Utrecht (2002).

Als Rijksbouwmeester is Liesbeth van der Pol de eerste adviseur van de directeur-generaal van de Rijksgebouwendienst (RGD) en de minister van WWI voor het Rijkshuisvestingsbeleid. De Rijksbouwmeester bevordert de architectonische kwaliteit en de stedenbouwkundige inpassing van rijksgebouwen zoals rechtbanken, gevangenissen, rijksmusea en ministeriegebouwen. Daarnaast is de Rijksbouwmeester voorzitter van het College van Rijksadviseurs die de regering adviseert op het terrein van architectuur, landschapsarchitectuur, infrastructuur en het cultureel erfgoed.