Nieuws

Rijksbouwmeester oneens met sloop Ecohuis

Op 15 januari 2008 meldde Archined dat de gemeente Steenwijkerland van de rechter toestemming heeft gekregen om daadwerkelijk tot sloop over te gaan van het zelfgebouwde ecohuis van Jan Husslage. In 2000 nam de gemeente het besluit om in de nieuwbouwwijk Woldmeenthe een aantal particuliere kavels te bestemmen voor ecologische woningen. Uiteindelijk was Husslage de enige die daadwerkelijk een ecowoning bouwde, gebruikmakend van zoveel mogelijk hergebruikt materiaal. De overige kopers/bewoners waarvan de woondroom – boerderettes en notariswoningen – nogal afweek, roken onraad en dwongen bij de gemeente af dat de bouwtijd niet langer dan twee jaar na overdracht van de grond mocht duren. Deze clausule zou Husslage jaren later de nek omdoen.

Rijksbouwmeester Mels Crouwel heeft vandaag echter een brief aan het college van B&W van de gemeente Steenwijkerland gestuurd waarin hij meldt het oneens te zijn met het voornemen van de gemeente, onder meer omdat deze woning voldoet aan alle uitgangspunten van duurzaam bouwen, cradle-to-cradle principes en CO2 neutraal bouwen. De Rijksbouwmeester noemt het “een verkeerd signaal op het verkeerde moment” en roept op tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing die er toe moet leiden dat sloop voorkomen wordt.