Nieuws

Wettelijk verplichte bij- en nascholing

De Tweede Kamer heeft deze week ingestemd met de wijziging van de ‘Wet op de Architectentitel’. De wijziging, gebaseerd op een Europese richtlijn, heeft tot gevolg dat iedere architect in Nederland wettelijk verplicht is om tenminste zestien uur per jaar aan bij- en nascholing te doen. De BNA is een warm voorstander van bij- en nascholing. Bij- en nascholing getuigt van de professionaliteit van de architectenbranche, aldus de beroepsvereniging.

Opmerkelijk is dat de controle op de naleving van de verplichting uit het oorspronkelijke wetsvoorstel is komen te vervallen. De toetsing wordt overgelaten aan de opdrachtgevers die architecten kunnen vragen aan te tonen dat zij aan hun verplichting hebben voldaan.

Hoewel de BNA blij is met de wettelijke regeling is die nu in zijn ogen wat te vrijblijvend. Ook is het minimum van zestien uur te laag om, gezien de snelle bouwkundige en maatschappelijke ontwikkelingen, de vereiste kennis en vaardigheden op peil te houden. De BNA handhaaft daarom de verplichting voor de architect-leden om tenminste dertig uur per jaar aan permanente beroepsontwikkeling te doen. De BNA ziet zelf toe op de naleving hiervan.