Nieuws

Prijzen

Met nieuws over OKRA Landschapsarchitecten, NAT architecten, BoARD, broekbakema en de genomineerden voor de Gouden Piramide 2008.

OKRA Landschapsarchitecten heeft een besloten internationale ontwerpwedstrijd in de stad Luxemburg gewonnen met het voorstel een openbare boomgaard te creëren in het midden van de nieuwe Europese kantorenwijk Grünewald in het stadsdeel Kirchberg. De boomgaard bestaat uit een uiteengelegd grid van plekken, die samen een de publieke ruimte van Plateau de Kirchberg zullen vormen. De jury stelt dat het project een krachtige identiteit creëert voor Plateau de Kirchberg en bovendien een gebaar stelt tegenover de rigide en strenge bebouwing.

(bron: OKRA)

fotograaf Dennis Okanovic

Het project ‘Waterwoningen Wormer’ van architect Cees Schott (broekbakema) heeft de Parteon Architectuurprijs Zaanstreek 2007 ontvangen. Uit het juryrapport: “De strakke vormgeving van de vijf waterwoningen aan het Zwet in Wormer wordt door de jury geloofd. Het complex valt op vanwege zijn heldere vormgeving, subtiele detaillering en materiaalgebruik en is goed ingepast in zijn omgeving. Er heerst een prachtige spanning tussen het volume en de verfijningen: dun, dik, groot en klein, open en gesloten. Hoewel de jury ook redenen ziet zich af te vragen of de plek niet een te exclusief karakter heeft gekregen, vindt zij de bij dit gegeven gekozen oplossing echter wel passend. Wel is het complex zeer gesloten aan de zwembadzijde en keert het zich daarmee in de meest openbare zijde af van zijn omgeving. Dat de woningen enige sociale controle kunnen uitoefenen op de parkeerplaats van het zwembad, lijkt de jury dan ook onwaarschijnlijk. Aan de andere zijde is de gecreëerde eenheid met het water bijzonder, waarbij het valt toe te juichen dat niet is gekozen voor een rij woningen, maar voor een bijzondere en onorthodoxe compositie. In deze woningen herkent de jury dan ook de hand van een getalenteerd ontwerper.”

(bron: broekbakema)

De Gouden Piramide, de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap wordt jaarlijks toegekend. Het thema van de Gouden Piramide 2008 is 'architectuur'. Vrijdag 18 april werden de namen bekend gemaakt van de genomineerden:

– VIA Projectontwikkeling bv met Huis de Wiers in Nieuwegein, ontwerp Jaco D. de Visser Architecten.

– Unilever bv met De Brug/De Kade, het hoofdkantoor van Unilever voor de Benelux, in Rotterdam, ontwerp JHK Architecten / West 8.

– De Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum met het

gelijknamige project, ontwerp Neutelings en Riedijk Architecten.

– J.E.A. Boomgaard, directeur van het Stadsarchief in Amsterdam, met het gebouw De Bazel, ontwerp Claus en Kaan architecten.

– Vereniging KaveL met Villa van Vijven in Almere, ontwerp NEXT architects.

De winnaar zal op zaterdag 22 november 2008 bekend worden gemaakt.

(bron: Rijksbouwmeester)

1 ontwerp NAT architecten

2 ontwerp BoARD

De Kunstacademie in Tallinn (Estland) is gesitueerd in het zakendistrict Maakri. In de laatste 10 jaar is het zakendistrict flink gegroeid en doorontwikkeld tot zakencentrum. Doordat de grond voornamelijk privé eigendom is, worden de percelen tot het maximaal mogelijke bouwvolume volgebouwd. Hierdoor zijn de publieke plekken schaars geworden en ontstaat er ‘s avond een levenloze plint op maaiveld. De Academie wil in haar nieuwe huisvesting alle faculteiten met publiekelijk programma bij elkaar willen plaatsen én terugkeren op de locatie van het oude academiegebouw. Er werd een internationale ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Het ontwerp van SEA en EFFEKT uit Denemarken won de eerste prijs.

De tweede prijs is toegekend aan NAT architecten. NAT heeft er voor gekozen om het publieke programma verticaal in het hart van het gebouw te plaatsen. 'Dit centrum met het publieke programma zal zorgen voor grote transparantie binnen de academie en daardoor interactie en enthousiasme uitstralen. Aan dit levendige hart van de academie is dan ook elke faculteit gekoppeld, zo ontstaat de kracht om interactie met elkaar aan te gaan en zeker met de publieke bezoekers van het gebouw. Door de transparantie in het centrum van het gebouw worden de interne verbindingen door de ruimtelijke ingrepen zichtbaar voor het publiek op straat.'

Het in Rotterdam gevestigde BoARD (Bureau of Architecture, Research and Design) ontving een eervolle vermelding. Ook dit ontwerp verbeeldt het ruimtelijk programma. Het publieke programma snijdt door het gebouw heen in de vorm van een reusachtig trappenhuis. De ruimtes voor onderwijs en de ateliers zijn verspreid door het hele volume, twee verdiepingen hoog en staan alle faculteiten ter beschikking.

(bronnen: NAT en BoARD)