Feature

Bouwkunde Delft totaal verwoest (update)

Na een langdurige en hevige brand die dinsdagochtend uitbrak, is het gebouw van de faculteit Bouwkunde in Delft volledig verwoest. Delen van het gebouw zijn ingestort en een groot deel van de unieke collectie van de faculteit is verloren gegaan.

De brand ontstond dinsdag 13 mei rond 9 uur 's morgens op de zevende verdieping van het faculteitsgebouw. Eerder die nacht was er een waterleiding gesprongen, het water zorgde waarschijnlijk voor kortsluiting in een koffiezetapparaat waardoor de brand ontstond. Iedereen heeft het gebouw kunnen verlaten, het was gezien het vroege tijdstip en het feit dat het de eerste dag na twee weken vakantie was, nog niet druk in het gebouw. Pas nadat het gebouw was ontruimd werd het studenten en medewerkers duidelijk dat het niet om een oefening ging.

In de loop van de ochtend brandden de verdiepingen van de zuidvleugel vanaf de zesde verdieping af. Op dat moment leek het nog mogelijk dat de rest van het gebouw gespaard zou kunnen blijven. De brandweer moest het gebouw rond het middaguur echter verlaten omdat de hitte in het gebouw te groot werd en voor instortingsgevaar werd gevreesd. Van buitenaf is eigenlijk nauwelijks geblust. De brandweer kon het gebouw niet dicht genoeg naderen en had beperkt materieel om ver en hoog te spuiten. Feitelijk is er wat betreft bluswerkzaamheden niet veel meer gedaan dan het nathouden van de laagbouwdelen.

In de loop van de middag verspreidde de brand zich door het hele gebouw en een deel van de noordvleugel stortte in. Toen werd duidelijk dat het gebouw niet meer te redden was. Pas op woensdagochtend  is het sein Brand meester gegeven.

Het is op dit moment nog nauwelijks te overzien wat de gevolgen van de brand zijn. In elk geval is wel duidelijk dat heel erg veel niet-digitale (er was een goede back-up procedure), onvervangbare spullen zijn verbrand en dat de ramp voor architectonisch Nederland enorm is. De faculteit was in het bezit van een van de grootste collecties architectuurboeken, een collectie historisch kaartmateriaal, een unieke collectie moderne stoelen, tekeningen van generaties architecten, tentoonstellingen, een enorme, nog niet gedigitaliseerde beeldcollectie (honderdduizenden dia’s vanaf begin twintigste eeuw), film en video en andere artefacten. Dat juist deze 'onzichtbare' collectie verloren is gegaan is vooral wrang omdat na jaren eindelijk een begin was gemaakt met de inventarisatie van de onzichtbare schatten die in het gebouw verborgen waren. Deze week zou een eerste tentoonstelling over de Collectie Bouwkunde openen. De belangrijkste stukken stonden daarom niet meer opgeslagen in de kelders waar ze misschien nog gespaard hadden kunnen blijven.

Intussen is een begin gemaakt met een plan om het onderwijs zo spoedig mogelijk weer op gang te krijgen. Op zichzelf zal dat uiteindelijk ook wel weer lukken. Maar het onderwijs zal nooit meer zijn zoals het geweest is. Het lijkt bijvoorbeeld ondoenlijk om de uitgebreide collectie boeken en internationale tijdschriften van de bibliotheek ooit weer bij elkaar te krijgen. Onderwijs en onderzoeksvoorzieningen zullen lange tijd gehandicapt zijn door het gebrek aan op maat gesneden faciliteiten. Ooit zal er wel weer een fantastisch nieuw gebouw worden geopend, maar voor vele generaties Nederlandse architecten is het ouderlijk huis afgebrand en een flink deel van het colectieve geheugen weggevaagd.

UPDATE Alle stoelen (200 stuks) en alle maquettes (70) zijn door de brandweer uit het gebouw gehaald. Hoe het met de bibliotheekcollectie is gesteld, is nog onduidelijk omdat de bibliotheek nog niet betreden kan worden. Naar verluidt wordt aanstaande vrijdag begonnen met de sloop van het gebouw.

Overigens werden op woendagmiddag 14 mei, een dag na de brand, al weer de eerste lessen gegeven.

OPROEP Als oud studenten van de faculteit Bouwkunde in Delft zijn wij (Saskia Knoop en Barend Jan Schrieken) een initiatief gestart om de herinnering aan de faculteit levend te houden: 'schrijf een brief aan Bouwkunde'. Iedereen die een band heeft met Bouwkunde wordt opgeroepen om een brief te schrijven. Deze brieven willen we bundelen en aan het begin van het nieuwe academische jaar aanbieden aan Bouwkunde. Voor meer informatie zie www.herbouwkunde.nl