Nieuws

Internationale Triënnale Apeldoorn 2008

Het is zover, op 11 juni opent de eerste Internationale Triënnale Apeldoorn haar deuren. Na alle aandacht voor architectuur en stedenbouw staat nu de tuin- en landschapsarchitectuur in het middelpunt van de belangstelling. ‘Herinnering en Transformatie’ is het thema van deze aflevering, met veel aandacht voor de culturele waarde van het landschap.

Gedurende 100 dagen worden in en rond Apeldoorn verschillende tentoonstellingen, symposia, lezingen, debatten en workshops georganiseerd. De tentoonstellingen bieden een brede en beeldende blik op het landschap en vormen daarmee het publieksvriendelijke deel van de Triënnale. Het vakpubliek wordt daarnaast bediend met een uitgebreid programma van lezingen, debatten en workshops.

Tentoonstellingen

De tentoonstelling De Ontdekking van Nederland in het Coda Museum biedt een overzicht van vier eeuwen landschapsschilderkunst, met werk van o.a. Hendrik Avercamp, Jacob van Ruysdael, Jan van Goyen, Jacob Maris en Jan Toorop. Een hedendaagse blik op het Nederlandse landschap biedt de tentoonstelling Nature as Artifice in het Kröller Müller Museum, met werk van een grote selectie Nederlandse fotografen.

In Landschappen van Verbeelding in Nationaal Museum Paleis het Loo wordt aan de hand van originele ontwerptekeningen, hedendaagse foto- en filmbeelden en maquettes een overzicht gegeven van vierhonderd jaar tuin- en landschapsarchitectuur in Europa (van 1600 tot nu).

In De Nettenfabriek zijn twee tentoonstellingen te zien: Onzichtbaar werk, een dubbeltentoonstelling over landschapsarchitect Michael van Gessel en zijn Ierse vakgenoot Patrick McCabe, en Power of Place, voortgekomen uit de Fonds BKVB landschapstudiereis naar de VS. Buiten wordt op 60 grote billboards een canon van het Nederlandse landschap gepresenteerd, geselecteerd door rijksadviseur voor het landschap, Dirk Sijmons.

Symposia, lezingen, debatten en workshops

Tijdens de Triënnale zal het 45ste wereldcongres van de International Federation of Landscape Architecture (IFLA), met het actuele thema Transforming with Water, in Apeldoorn plaatsvinden.

Onder de naam A Wider View worden in Radio Kootwijk een internationale conferentie, vakgesprekken en een zomeruniversiteit georganiseerd. Centrale vraag is hoe het eeuwenoude Europese cultuurlandschap een levend landschap kan blijven. Onderdeel van deze manifestatie is de tentoonstelling European Cultural Landscapes.

Het congres Landscape & Leisure, georganiseerd door Atelier Rijksbouwmeester, besteedt aandacht aan het landschap als product voor de vrijetijdsindustrie.

En in aansluiting op de tentoonstelling Power of Place stelt het Fonds BKVB in de Nettenfabriek een omvangrijk programma samen van debatten en gesprekken met professionals.

En verder…

… werd in het Apeldoornse Park Berg en Bos een 1609,34 meter lange border aangelegd: The Royal Mile. Het eerste deel met vaste planten is van de hand van Jacqueline van der Kloet. Het tweede deel bestaat uit verschillende borders ontworpen door een tiental Europese tuinontwerpers en beplant met zomerbloemen en bollen.

… zijn er de Triënnaleroutes: Fiets en wandelroutes door de typische Veluwse landschappen als heidevelden, stuifzanden en bossen.

… kun je behalve fietsen ook steps huren om de Triënnale te verkennen!