Nieuws

Oproep: Inzendingen jaarboek 2008>09

De nieuwe redactie van het Jaarboek Architectuur in Nederland, bestaande uit Samir Bantal, JaapJan Berg, Kees van der Hoeven en Anne Luijten, is begonnen met de voorbereidingen voor het Jaarboek 2008>09, dat in april 2009 verschijnt.

Voor het projectendeel van het Jaarboek zou de redactie graag informatie ontvangen over projecten van uw bureau die in de loop van 2008 gereed gekomen zijn, of nog gereed komen.

De eerste selectie vindt plaats aan de hand van projectdocumentatie. Wij vragen u daarom om toezending van de volgende informatie per project: een korte omschrijving, situatie en adres; daarbij de meest relevante plattegronden, gevelbeelden, doorsneden en foto’s. Wij verzoeken u deze informatie beknopt te houden en zowel geprint als ook digitaal aan te leveren. Op deze manier maakt u het de redactie mogelijk om van alle ingezonden plannen een goed beeld te krijgen.

Wij verzoeken u vriendelijk ervoor te zorgen dat de werkdocumentatie uiterlijk vrijdag 5 september in ons bezit is, in digitale vorm als PDF bestand én op papier (geen CD’s inzenden). Voor het versturen van digitale bestanden kunt u terecht op www.naipublishers.nl/jaarboekarchitectuur. Vanaf deze site kunt u PDF bestanden van maximaal 5 Mb insturen. De papieren versie kunt u sturen naar: NAi Uitgevers, t.a.v. Redactie Jaarboek. Mauritsweg 23, 3012 JR Rotterdam.

De redactie is tevens geïnteresseerd in meer algemene culturele en maatschappelijke veranderingen die in 2008 van invloed zijn geweest op de totstandkoming van uw werk. Ook het melden van andere activiteiten of belangrijke gebeurtenissen die naar uw mening niet mogen ontbreken in het Jaarboek wordt bijzonder op prijs gesteld.