Nieuws

Prijsvraaguitslagen

Een ontwerp voor een brug, een theehuis en verbouwde watertoren. Het zijn de resultaten van drie prijsvragen die de afgelopen tijd bekend werden. SwietenLau architecten, Happel Cornelisse Architecten en Vitibuck Architects tekenden de winnende ontwerpen.

SwietenLau architecten winnaar Waterproef

SwietenLau architecten is donderdag 3 juli uitgeroepen tot winnaar van de prijsvraag Waterproef met een ontwerp voor de watertoren aan de Hoge Rijndijk in Leiden. De jury onder leiding van Paul Meurs (Hoogleraar restauratie aan de TU) wees het ontwerp ‘Watertoren op nieuwe voet verder’ unaniem aan als winnaar. 'We hebben waardering voor de wijze waarop Peter van Swieten met zijn ontwerp de toren een nieuwe monumentale waarde geeft. We zochten naar een ontwerp met een intelligente oplossing voor een sprankelend baken in de stad en hij is daar in geslaagd.'

'De jury heeft vooral gekeken naar de interactie van het rijksmonument met een nieuwe functie en hoe die tot een spannende versmelting kan komen', aldus Paul Meurs voorzitter van de jury. 'De ontwerper heeft lef om met het rijksmonument iets extra’s te doen en maakt er een buitengewoon statement van. Een deel van het programma is ondergebracht in het maaiveld. Hierin ziet de jury potentie. Qua functionele opzet lijkt het plan ook economisch haalbaar.'

De prijsvraag werd georganiseerd in opdracht van de gemeente Leiden door RAP Architectuurcentrum. Van 8 augustus tot en 12 oktober 2008 zijn daar de inzendingen te bezichtigen.

Ontwerp Sinopel van Happel Cornelisse Architecten

Happel Cornelisse Architecten winnaar stadsbrug Den Bosch

Op 21 juni werd bekend dat Happel Cornelisse Architecten i.s.m. industrieel ontwerpster Marcelle van Beusekom de 1ste prijs heeft gewonnen met het ontwerp 'Sinopel' voor een stadsbrug over de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch. Voor de tweede prijs tekende Ad Roefs met het ontwerp 'Stretch'. 'Kant en Wal' van Bureau SLA werd met de derde prijs beloond.

Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) schrijft ieder jaar een ontwerpprijsvraag uit. De opdracht voor 2008 was het ontwerpen van een ‘verbinding over de Zuid-Willemsvaart’. Daarmee werd ingespeeld op het omleggen van de Zuid-Willemsvaart langs de oostzijde van de stad De Bosch.

Het ontwerp 'Sinopel' strekt zich verder uit dan enkel een overspanning over de vaart, maar richt zich tevens op de verknoping van de beneden gelegen oever. Door aan weerszijde in de brug twee trappartijen op te nemen, voorziet het ontwerp in de mogelijkheid om langs het talud af te dalen naar brede wandelsteigers zodat het groene karakter van het  'Hertogenbosch' toegankelijk wordt gemaakt voor watersporters en  stedelingen die een moment van ontspanning zoeken.

De jury is van mening dat het winnende ontwerp een belangrijke bijdrage levert aan de discussie over de toekomst van de Zuid-Willemsvaart. Men vindt dan ook dat de winnaar zeker voor realisatie in aanmerking moet komen en zal het plan 'Sinopel' dan ook aanbieden aan de gemeente.

Ontwerp Boompjes van Vitibuck Architects

Vitibuck Architects winnaar Theeschenkerij Vroesenpark

Vitibuck Architects (Sander Hazevoet en Arzu Ayikgezmez) heeft de ontwerpprijsvraag voor een Theeschenkerij in het Vroesenpark in Rotterdam gewonnen. De theeschenkerij stond al jaren op het wensenlijstje van de omwonenden. Op initiatief van Bewonersorganisatie Blijdorp is een aantal jonge architecten gevraagd om een ontwerp te maken. Uit deze ontwerpwedstrijd zijn drie geschikte voorstellen gekomen.

Het winnend ontwerp, ‘Boompjes’, heeft de meeste stemmen gekregen van bewoners en is ook de eerste keuze van de beoordelingscommissie. Dit ontwerp van Sander Hazevoet en Arzu Ayikgezmez van het Rotterdamse Vitibuck architects loopt prachtig mee met de kromming van het pad, houdt de weide maximaal open en is transparant. Het paviljoen, met een moderne maar toch natuurlijke uitstraling heeft twee terrassen waar het zowel ’s middags als ’s avonds heerlijk toeven is.