Nieuws

Rekenfout, VMX wint prijsvraag voor Bibliotheek++

VMX architects ontdekte onlangs dat bij de verwerking van de scores op de wegingsfactoren voor de architectenselectie voor de nieuwe Bibliotheek ++ – de nieuwe centrale openbare bibliotheek van Utrecht, een fout is gemaakt. Leon Theunissen (VMX): 'Op een schaal van 800 scheelt het ongeveer 5 punten'. Het gevolg is dat de nummers 1 en 2 in verkeerde volgorde zijn gepresenteerd. In plaats van het eerder gepresenteerde bureau Rapp en Rapp bleek VMX architects een hogere score te hebben. Dit brengt met zich mee dat het gunningsbesluit herzien moet worden. Binnen de geldende aanbestedingsregels kan dit herstel van het gunningsbesluit zonder verdere gevolgen plaatsvinden, aldus de gemeente Utrecht. Rapp+Rapp zegt onthutst te zijn over het bericht en de gang van zaken.