Nieuws

Stream debat architectuurvisie Een cultuur van ontwerpen

Sterke stedenbouw, nieuwe functies voor karakteristieke gebouwen, ondersteuning voor particulier opdrachtgeverschap en meer aandacht voor het ontwerp bij de rijksoverheid. Dit zijn de hoofdpunten van het architectuurbeleid waarmee het kabinet wil bijdragen aan een mooi en cultureel rijk Nederland. De architectuurvisie 'Een cultuur van ontwerpen' heeft de ministerraad vastgesteld op voorstel van de ministers Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

Vandaag wordt deze visie van 16.00-19.00 uur in Thorbeckezaal van de Tweede Kamer besproken. De bijeenkomst is openbaar. Voor wie geen zin of tijd heeft om naar Den Haag af te reizen, het debat wordt gestreamd.