Nieuws

Jury kiest beste ontwerpen voor nieuwbouw Internationaal Strafhof

Een internationale jury, onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol, heeft drie winnaars gekozen van het internationale architectenconcours voor de nieuwe huisvesting van het Internationaal Strafhof in Den Haag. Het Internationaal Strafhof gaat komende maanden in gesprek met deze drie bureaus beginnend met de winnaar en onder gelijke condities. Het Internationaal Strafhof is van plan begin 2009 de architect die het beste ontwerp heeft en voldoet aan alle andere gunningscriteria te contracteren.

De prijswinnende architectenbureaus zijn:

1. Ingenhoven Architects, Düsseldorf, Germany

2. Schmidt Hammer Lassen / Bosch & Fjord, Århus, Denmark

3. Wiel Arets Architects & Associates, Maastricht, The Netherlands

De drie winnende ontwerpen zijn door de jury gekozen uit 19 inzendingen afkomstig vanuit de hele wereld. Dit is gebeurd op basis van criteria als stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing, architectuur, veiligheid en duurzaamheid.

De winnende bureaus ontvangen geldprijzen van respectievelijk 60.000 euro, 50.000 euro en 40.000 euro. Bovendien maken zij alle drie kans dat hun inzending het definitieve ontwerp van de nieuwbouw wordt. Alle 19 inzendingen zijn van woensdag 19 november tot en met dinsdag 25 november 2008 te zien in het Atrium van het Haagse stadhuis.

Met deze uitslag is de keuze voor de definitieve architect van de nieuwbouw op het ruim 72.000 m2 grote perceel tussen de duinen en de Van Alkemadelaan een stap dichterbij gekomen. Het Internationaal Strafhof gaat komende maanden in gesprek met deze drie bureaus beginnend met de winnaar en onder gelijke condities. Begin 2009 wordt naar verwachting het contract gesloten tussen het Internationaal Strafhof en het architectenburo met het beste ontwerp én dat voldoet aan de gestelde gunningscriteria.

De architect die het ontwerp mag realiseren wordt begin 2009 bekend gemaakt. In 2010 zal het definitieve ontwerp gepresenteerd worden, waarna in 2011 gestart kan worden met de bouw. De oplevering van de nieuwbouw van het Internationaal Strafhof staat gepland voor 2014.