Feature

Nagekomen prijsvraaguitslagen december

Nog wat prijsvraaguitslagen op een rijtje. Quist Wintermans mag de Rijnhavenbrug in Rotterdam bouwen. Mei architecten ontvangt de Rotterdamse Bouwkwaliteitsprijs voor het project St. Job en wUrck ontwerpt een havenpier in Lübeck.

Quist Wintermans wint prijsvraag Rijnhavenbrug
Rotterdam heeft gekozen voor het ontwerp van architectenbureau Quist Wintermans Architecten B.V. voor de nieuw te bouwen Rijnhavenbrug. Het gemeentebestuur heeft zich daarbij laten adviseren door een selectiecommissie onder voorzitterschap van Rijksbouwmeester Liesbeth van de Pol. In 2009 wordt gestart met de bouw, de brug zal uiterlijk begin 2011 gereed zijn. Drie architecten (Quist Wintermans, Dissing en Weitling en Bureau ZUS) kregen van de gemeente de opdracht om een slanke transparante brug te realiseren. De selectiecommissie vond alle drie de ingediende ontwerpen van hoog niveau. Het ontwerp met de opstallen van Bureau ZUS noemde zij ‘sprankelend’ en ‘een moedig gebaar’, maar de selectiecommissie acht het risico groot dat de gebouwtjes niet functioneren, waardoor een averechts effect ontstaat. Het ontwerp van Quist Wintermans Architecten B.V voldoet volgens de commissie het best aan de gestelde stedenbouwkundige, architectonische, financiële en technische criteria.

Jobsveem wint Bouwkwaliteitsprijs 2008
Op 17 december is voor de 18e keer de Rotterdamse Bouwkwaliteitsprijs uitgereikt. De prijs heeft als doel het stimuleren van kwalitatief hoogwaardige woningbouw in Rotterdam. Dit jaar werd speciaal aandacht besteed aan duurzaamheid. Uit het juryrapport: "Het project St. Job is een hoogwaardige reconstructie van industrieel erfgoed met eigentijdse interventies om een nieuwe invulling te kunnen geven aan het bestaande gebouw. De robuuste architectuur is in ere hersteld, waarbij is gestreefd naar behoud van de authentieke atmosfeer. Als een rots in de branding staat dit boegbeeld op de kade”.

GROUP A ontvangt eervolle vermelding in Polen
GROUP A heeft met het prijsvraagontwerp voor het NOSPR concertgebouw in de Poolse stad Katowice een eervolle vermelding gekregen; het bureau is hiermee de enige niet-Poolse deelnemer die in de prijzen is gevallen. De jury was met name te spreken over de stedenbouwkundige inbedding van het ontwerp, waarbij het concertgebouw niet als een opzichzelfstaand object is ontworpen maar een belangrijke verbindende rol speelt tussen twee recent ontwikkelde gebieden in de stad.

wUrck wint in Lübeck
wUrck architectuur stedenbouw en landschap heeft de prijsvraag voor de ontwikkeling van het 'Nordliches Wallhalbinsel' in Lübeck gewonnen. wUrck heeft voor dit project samengewerkt met het Lübecker bureau Brodersen+Gebauer. De opgave behelst de ontwikkeling van een havenpier van 700 meter lang en 110 meter breed met een gemengd stedelijk programma van wonen, werken, detailhandel, en horeca. De pier ligt recht tegenover de binnenstad van Hanzestadt Lübeck die in zijn geheel op de Unesco Werelderfgoedlijst staat. In januari en februari zal op basis van het winnende plan een bestemmingsplan worden opgesteld. De eerste gebouwen zullen naar voorzien worden opgeleverd in 2011, de verwachte looptijd van het totale project bedraagt circa tien jaar. Het totale investeringsbudget bedraagt 160 miljoen Euro.