Nieuws

Prijzenfestijn

Het regent nog steeds prijzen en nominaties, dus hier maar weer een overzicht. Naast de nominaties voor de uitbreiding van de Hollandse Brug, gaat het om internationale successen voor Claus en Kaan, Roeleveld-Sikkes, OKRA, Urhahn Urban Design, Atelier Kempe Thill, OTH, Kraaijvanger • Urbis en Benthem Crouwel, een echte Zaha in Antwerpen en een plein van TreurnietGeluk in Vlaardingen.

Uitbreiding Hollandse Brug

Op maandag 19 januari maakte minister Eurlings de drie prijswinnaars van de ontwerpwedstrijd voor de uitbreiding van de Hollandse Brug bekend. Achterbosch Architectuur samen met Onix, Bureau voor Stedebouw en Architectuur Wim de Bruijn en Hans van Heeswijk architecten mogen hun ontwerp verder uitwerken. De opdracht was om naast de geplande uitbreiding de brug beter zichtbaar te maken met een ontwerp van blijvende esthetische waarde dat zowel innovatief als duurzaam is. In de toekomst wordt de wegcapaciteit tussen Schiphol-Amsterdam-Almere uitgebreid. Hoe dat precies gebeurt, is nog in studie, maar duidelijk is wel, dat de A6 bij Almere 4×2 rijstroken krijgt en dat de Hollandse Brug verbreed moet worden. De ontwerpwedstrijd heeft 72 inzendingen opgeleverd.

www.schiphol-amsterdam-almere.nl

www.achterboscharchitectuur.nl

www.onix.nl

www.wimdebruijn.nl

www.heeswijk.nl

Masterplan El Prat Barcelona, Claus en Kaan

Claus en Kaan ontwerpt stadsdeel bij Barcelona

Architect Kees Kaan van de Rotterdamse tak van Claus en Kaan Architecten ontwerpt een nieuw stadsdeel bij Barcelona in Spanje, in de gemeente Prat. Hij werd samen met stedenbouwkundige Jaume Carné de winnaar van een internationale prijsvraag, waaraan teams deelnamen met ontwerpers als Manuel de Solà Morales en Josep Lluís Mateo (MAP Architects). Het nieuwe stadsdeel verrijst bij de rivier de Llobregat langs de autowegen en railwegen die het centrum van Barcelona verbinden met de luchthaven in de agglomeratie. Naast kantoren, bedrijven en voorzieningen worden er vijfduizend woningen gebouwd, voor het merendeel ruime appartementen in stadsblokken met veel groen in binnenterreinen en op daken. Op de daken komt ook een energiecentrale van zonnepanelen voor het verwarmen en koelen van het stadsdeel. Aansluitend op het rivierpark langs de Llobregat komt een stedelijk park van zeventig hectare groot boven wegen en railverbindingen.

www.clausenkaan.com

Plankaart Timisoara

Nederlandse architect maakt stadsplan in Roemenië

Roeleveld-Sikkes Architects en EURODITE hebben de EVD tender gewonnen

voor het ontwikkelen van een masterplan voor de stad Timisoara. Zij zullen gedurende tien maanden een Roemeens team leiden en assistentie verlenen bij het maken van een lange termijn visie voor de stad. Het project in Timisoara fungeert als een pilot voor de ontwikkeling van masterplannen voor de overige groeikernen in Roemenië. Via diverse conferenties en workshops op lokaal, regionaal en nationaal niveau zal deze pilot input leveren voor het ontwikkelen van ruimtelijk beleid op de verschillende overheidsniveaus in Roemenië.

Timisoara is met 320.000 inwoners de vierde stad van het land, en na Boekarest de tweede in economische omvang. Het is een stad in transitie met een oude historische binnenstad, ook wel omschreven als 'klein Wenen'. De stad kampt, net als andere Roemeense steden, met problemen op het gebied van verkeer en milieu en verouderde industriële gebieden gelegen

in en nabij het stadscentrum.

www.roeleveld-sikkes.eu

www.eurodite.eu

Detail residentie ambassade Beijing, Dirk Jan Postel

Drie Nederlandse laureaten voor DETAIL Preis 2009

Op 14 januari ontving Atelier Kempe Thill tijdens het DETAIL Preis Gala de award in de categorie ‘Akustik’ voor hun project Franz Liszt Konzerthaus in Raiding (Oostenrijk). Ontwerpgroep Trude Hooykaas (OTH) was met het Kraanspoor in Amsterdam genomineerd voor de hoofdcategorie van de DETAIL Preis en Dirk Jan Postel van Kraaijvanger • Urbis was genomineerd in de categorie ‘ArchitekturXport’ met de Dutch Ambassador’s Residence in Peking. De DETAIL Preis Ästhetik und Konstruktion wordt tweejaarlijks uitgereikt door het gelijknamige Duitse Architectuurblad.

www.detail.de

www.atelierkempethill.com

www.oth.nl

www.kraaijvangerurbis.nl

Kantoorgebouw Etrium , Keulen, Benthem Crouwel

Goud voor kantoorgebouw van Benthem Crouwel in Keulen

Maandag 12 januari ontvingen opdrachtgever Bausinger van Friedrich Wassermann GmbH & Co en architect Benthem Crouwel in München de eerste gouden ‘Gütessiegel’ van de Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) voor het kantoorgebouw Etrium, hoofdkantoor van Econcern in Keulen. De gouden ‘zegel’ is in de Duitse certificering voor duurzaam bouwen het hoogst haalbare. Het Duitse systeem stelt hogere eisen dan bijvoorbeeld het Amerikaanse LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Het Etrium is het eerste ‘Passivhaus’ dat de hoogste onderscheiding (goud) heeft gekregen.

De term ‘passiefhuis’ duidt op een zeer laag energieverbruik en een aangenaam binnenklimaat. Oriëntatie op de zon en een goede isolatie maken een traditioneel verwarmings- en koelsysteem overbodig. Passieve warmtebronnen als de zon, maar ook de gebruikers en technische apparaten als bijvoorbeeld computers, zorgen voor bijna alle benodigde warmte. Het accumulerend vermogen van beton wordt benut door een geïntegreerd luchtventilatiesysteem. Hierdoor treden er minder temperatuurschommelingen op. Het Etrium verbruikt circa vijf keer minder energie dan vergelijkbare kantoorcomplexen.

http://www.dgnb.de/de/news/presseinfos/index.php?we_objectID=477

www.benthemcrouwel.nl

OKRA en Urhahn Urban Design op shortlist voor opdracht in Croydon, Londen

De inzending van het team bestaande uit OKRA landschapsarchitecten, Karakusevic Carson Architects (KCA), Peter Brett Associates (PBA) en Urhahn Urban Design is, samen met drie andere inzendingen, geselecteerd voor de shortlist van de Wellesley Road Park Lane International Urban Design Competition. De prijsvraag is onderdeel van een veel bredere visie op de regeneratie van Croydon, gelegen in het zuiden van Londen. Het stadsdeel Croydon, dat 350.000 inwoners telt, heeft de ambitie om Londen’s ‘derde stad’ te worden, na Westminster en de City of London. De transformatie van Wellesley Road en Park Lane, de centrale lange lijn in Croydon, vormt de ruggengraat van de veranderingen. In totaal 50 bureaus – 36 uit Groot-Brittannië, 9 uit de rest van Europa en 5 uit Noord-Amerika – stuurden een voorstel in. Vier inzendingen zijn uiteindelijk geselecteerd en gevraagd hun voorstellen verder uit te werken. Juli 2009 wordt de winnaar bekend gemaakt.

www.croydonthirdcity.co.uk

www.urhahn.com

www.okra.nl

Zaha Hadid ontwerpt nieuw Havenhuis in Antwerpen

Het Gemeentelijk Havenbedrijf wil met de centralisatie van de administratieve en technische diensten de bedrijfswerking optimaliseren. De nieuwe bedrijfszetel komt tegelijkertijd tegemoet aan het nijpend tekort aan werkruimte in het Havenhuis aan de Entrepotkaai. Het gebouw, dat in de loop van 2013 zal betrokken worden, zal zowat vijfhonderd werknemers huisvesten. Naast een betere huisvesting wil het toekomstige Havenhuis ook bijdragen aan de verdere stadsontwikkeling en uitstraling van het Eilandje. Het gebouw moet op gepaste wijze de haven van Antwerpen als wereldhaven en als economische troefkaart van Antwerpen en Vlaanderen belichamen.

Voor de keuze van een ontwerper werd geopteerd voor de procedure van een Open Oproep van de Vlaamse Bouwmeester, die in december 2007 werd gelanceerd en waaraan bijna honderd architectenbureaus hebben deelgenomen. Ze kregen ook een opdracht naar duurzaam bouwen mee. Vijf bureaus werden in een eerste fase geselecteerd: • Tijdelijke vereniging TV A2O Architecten / Atelier Kempe Thill / Marcq & Roba / BEG uit Hasselt; • Vier Arquitectos uit het Spaanse La Coruña; • Xaveer De Geyter Architects uit Brussel; • Zaha Hadid Architects, gevestigd in London; • Rapp + Rapp uit Rotterdam.

De jury/raad van bestuur koos uit deze voorstellen uiteindelijk voor het ontwerp van Zaha Hadid Architects omdat:

– dit project het meest het huidige gebouw in zijn waarde laat als monument en er een apart object wordt toegevoegd aan de site;

– de opdrachtgever en zijn adviseurs erop vertrouwen dat een team als Zaha Hadid Architects dit project verder zal uitwerken zodat de uiteindelijke realisatie een goede kwaliteit behaalt dat als uithangbord kan fungeren voor het Havenbedrijf.

De geraamde bouwkost bedraagt 31,5 miljoen euro exclusief BTW en erelonen. Dit omvat alle werkzaamheden voor een kantoorgebouw met een vloeroppervlakte van ongeveer 12.700 m² en een ondergrondse parkeergarage voor zowat 300 wagens.

bron: Haven van Antwerpen

http://www.zaha-hadid.com/

GelukTreurniet Architecten wint ontwerpwedstrijd Veerplein, Vlaardingen

GelukTreurniet Architecten vormt samen met de Vlaardingse beeldend kunstenaar Wilma Kuil en het bedrijf Tomaello Sierbeton een team dat in het kader van de door de Gemeente Vlaardingen uitgeschreven prijsvraag een plan heeft ontworpen voor de herinrichting van het Veerplein in Vlaardingen. Dit plan, met als motto 'Nieuw Vlaardings Tapijt' is na nominatie door een deskundige en onafhankelijke jury en een daarop volgende  burgerraadpleging uitgeroepen als winnaar van de ontwerpcompetitie.

De deskundige jury koos voor ‘Nieuw Vlaardings Tapijt’, omdat de centrumfunctie van het plein in dit ontwerp wordt benadrukt en daarbij verwijst naar de geschiedenis van het plein en de omgeving. Dit komt tot uiting in de afbeeldingen op de gekleurde tegels in het midden van het plein.

bron: gemeente Vlaardingen