Nieuws

Genomineerden Nieuw Gebouw TU Delft bekend

De jury van de internationale ideeënprijsvraag voor een nieuw gebouw voor de faculteit Bouwkunde van de TU Delft heeft acht genomineerden aangewezen. “Samen vormen ze een brede schakering van goede visies en ideeën voor uitwerking in een nieuw gebouw. Ze bieden stof voor een interessante discussie”, zegt juryvoorzitter Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol. Op 14 maart worden de prijswinnaars en eervolle vermeldingen bekend gemaakt in het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in Rotterdam.

De ideeën van de genomineerden vormen samen met de resultaten van de denktank, die zich binnen de TU Delft over de toekomst van de faculteit en de ‘TU wijk’ heeft gebogen, een inspirerende basis voor het uitwerken van concrete toekomstplannen.

De genomineerden zijn, in volgorde van registratie:

Green-Housed Culture, Marc Bringer (1972, architect), Ilham Laraqui – Parijs, Frankrijk

A world without objects, Gijs Raggers (1973, architect) – Rotterdam, Nederland

Learning and creating, Olli Raila (1983, student), Heikki Muntola, Heikki Riitahuhta, Mikko Jakonen, Eetu Arponen – Oulo, Finland

Post Ignem, Tom Haelvoet (1984, architect), Eveline Hanssens – Wondelgem, België

BK City, not a metaphor, Henk Engel (1949, architect), Erik van den Berg, Marius van der Meulen – Delft, Nederland

Ego Eco-System, Marc Koehler (1977, architect), Martijn de Geus, Miriam Tocino, Stepan Havlik, Carlos Franco, Hans Smolenaers – Amsterdam, Nederland

Vertical Forum, Elsbeth Ronner (1984, student), Mick van Gemert – Rotterdam, Nederland

Amalgam, Laura Alvares (1977, architect) – Amsterdam, Nederland

De TU Delft ontving 466 inzendingen voor de open internationale ideeënprijsvraag Building voor Bouwkunde. De opgave was om na te denken over een concept voor het onderwijsgebouw van de toekomst en over de plaats van de faculteit in het Mekelpark (de TU wijk) en Delft. Medio januari heeft de internationale jury de inzendingen beoordeeld. Het open karakter van de prijsvraag heeft geresulteerd in een schat aan visies op een nieuw gebouw. De jury was onder de indruk van de kwaliteit van de voorstellen. De meeste inzendingen hielden vast aan de oude locatie van Bouwkunde, met soms een duidelijke verwijzing naar het oude gebouw. Andere hebben die plek losgelaten en voorstellen gedaan voor locaties op de campus, waar de faculteit een bindende factor voor de TU Delft kan zijn. Een aantal inzenders maakt gebruik van bestaande gebouwen en verwijst daarmee, al dan niet expliciet, naar leegstaande bijzondere gebouwen en naar de huidige huisvesting van de faculteit. Ook onder de genomineerden is deze brede schakering van invalshoeken vertegenwoordigd.

De inzendingen zijn beoordeeld op drie criteria, te weten de conceptuele kracht, de architectonische kwaliteit en economische en ecologische haalbaarheid van het ontwerp. De rijkdom aan ideeën, originaliteit en vernieuwende concepten was overweldigend. Een groot aantal plannen was architectonisch goed uitgewerkt. Onder de opvallende visies met betrekking tot het architectuuronderwijs van de toekomst bevonden zich voorstellen voor flexibele onderwijsgebouwen, ontworpen om zich aan te passen aan veranderingen in het onderwijs in de loop van de jaren. Behalve duurzaamheid waren ook de sociale en onderwijskundige functie van het gebouw terugkerende thema’s in veel van de inzendingen. Duurzaamheid werd bijvoorbeeld gevonden in bijzondere aandacht voor het klimaat, de energiehuishouding en de samenhang tussen binnen- en buitenruimtes, maar ook in haalbare voorstellen voor hergebruik van bestaande gebouwen.

De jury bestond uit: Liesbeth van der Pol – voorzitter, Rijksbouwmeester, Rahul Mehrotra-  architect, Professor Department of Architecture MIT, USA, Yung Ho Chang – architect, Professor and Head Department of Architecture MIT, USA, Herman Hertzberger – architect, emeritus hoogleraar TU Delft, Kees Kaan –    architect, hoogleraar TU Delft,Ole Bouman – directeur NAi Rotterdam, Leanne Reijnen – student Bouwkunde TU Delft, Herma de Wijn – secretaris, architect