Nieuws

Nieuwe jury architectenselectie Bibliotheek++

Er is een nieuwe jury voor de architectenselectie van de Bibliotheek++ aan het Smakkelaarsveld. Naast voorzitter Aad Veenman bestaat de vakjury uit Tjeerd Dijkstra, Jan Brouwer en Janny Rodermond.

De jury beoordeelt – samen met de vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers van het gebouw en een gemeentelijke bestuurder – opnieuw de visies van de zeven architectenbureaus, zoals de rechter op 9 januari jl. heeft geoordeeld. Dit betekent dat de selectie van de juiste architect voor het beeldbepalende gebouw naast Utrecht Centraal weer een stap dichterbij is.
 

De samenstelling van de nieuwe jury is als volgt:
• Aad Veenman. Hij was tot voor kort president-directeur van NS. Hiervoor is hij o.a. voorzitter van de raad van bestuur van Stork geweest en hoogleraar aan de TU Delft;
• Tjeerd Dijkstra, architect, voormalig Rijksbouwmeester en emeritus hoogleraar aan de faculteit bouwkunde van de TU Delft;
• Jan Brouwer, emeritus hoogleraar Bouwtechnologie aan de TU Delft en voormalig voorzitter BNA;
• Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds Architectuur. Hiervoor was zij hoofdredacteur van het vaktijdschrift De Architect.
• Harrie Bosch, wethouder Wonen, Ruimtelijke ordening, Herstructurering en projectwethouder Leidsche Rijn Gemeente Utrecht;
• Doreen Boonekamp, directeur Nederlands Film Festival;
• Herman Scheffer, manager Centrale Bibliotheek Utrecht.
Jeroen van Schooten, voorzitter van de BNA, heeft geadviseerd bij de samenstelling van de jury.
Wethouder Harm Janssen is blij met deze jury: "Het zijn allemaal vakmensen van hoge kwaliteit."
 

In de komende periode gaat de jury zich voorbereiden op de jurering en vinden de presentaties van de visies door de zeven architectenbureaus plaats. Hierna zal de jury op basis van de eerder vastgestelde criteria tot een afweging komen en vindt de voorlopige gunning aan de winnende architect plaats. Er is dan nog een bezwaarperiode. In dezelfde tijd vinden de ‘verificatiegesprekken’ met de beoogde architect plaats. Ook is er rond die tijd nog een uitspraak in het hoger beroep dat Rapp+Rapp heeft ingesteld op het vonnis van de rechter van 9 januari jl.
 
De definitieve gunning vindt naar verwachting in juni 2009 plaats. Op dat moment volgt ook de publieke bekendmaking van de winnende architect.
 
Na de definitieve gunning start het ontwerptraject.