Nieuws

NAi Maastricht wordt NAiM/Bureau Europa

Vanaf april 2009 functioneert de vestiging van het NAi in Maastricht onder de naam NAiM/Bureau Europa, als een zelfstandig instituut met Europees perspectief.

EU Barcode ontworpen door AMOcopyright AMO/Rem Koolhaas

Tweeënhalf jaar geleden opende de dependance van het NAi in Maastricht haar deuren. Met behulp van verschillende spraakmakende projecten en tentoonstellingen, zoals ‘De Eetbare Stad’, ‘State Alpha, on the architecture of sleep’, ‘The Great Indoors,’ en ‘Changing Ideals, Re-thinking the House’, wist de jonge organisatie snel een plek te veroveren als een innovatieve presentatie-instelling voor architectuur en vormgeving. Om het nu bewezen potentieel van de vestiging in Maastricht de vereiste organisatorische en financiële ruimte te geven, is gekozen voor een loskoppeling van de moederorganisatie in Rotterdam. Met de verzelfstandiging zal ook een meer op de Euregio en Europa gerichte agenda worden ontwikkeld. Hiermee wordt de specificiteit van de locatie benadrukt en de legitimiteit van de instelling versterkt.

NAiM/Bureau Europa wil architectuur en vormgeving benaderen vanuit een brede maatschappelijke en sociale agenda, waarbinnen onderwerpen als krimp, vergrijzing en migratie aan de orde kunnen komen. Net als in de afgelopen jaren zal dit perspectief worden gevoed door verschillende kennisgebieden aan te spreken, waaronder de filosofie en de kunst. Tegelijkertijd buigt het NAiM/Bureau Europa zich over meer abstracte vraagstukken, zoals regiovorming en de veronderstelde identiteit van een gebied. De rode draad wordt, zoals de naam doet vermoeden, gevormd door een perspectief op Europa.

De functie van presentatie-instelling zal NAiM/Bureau Europa blijven vervullen. Tegelijkertijd heeft het instituut de ambitie een netwerkorganisatie te zijn, die met behulp van diverse partners initiatieven ontplooit en ondersteunt. Partijen waarmee NAiM/Bureau Europa ondermeer samenwerkt zijn TU Delft, Marres, Centrum voor Contemporaine Cultuur, FRAME, het Euregionale Designplatform en Z33.

Tot en met 30 april is nog de tentoonstelling ‘Changing Ideals, Re-thinking the House’ te zien. Deze tentoonstelling zal uitmonden in een congres in samenwerking met TU Delft, VROM-raad en Vesteda, dat plaatsvindt op 12 mei in Delft. Daarna zal NAiM/Bureau Europa tot september in een opstartfase verkeren. Een periode die ondermeer wordt benut voor een lezingencyclus in samenwerking met de Jan van Eyck Academie en BAVO.

Mede dankzij de privaat/publieke financiering door Gemeente Maastricht, Provincie Limburg en hoofdsponsor Vesteda, hoopt NAiM/Bureau Europa een gezonde en kansrijke toekomst tegemoet te gaan.