Nieuws

Nederlands-Zwitsers bureau wint prijsvraag Zwitserland

Het gebied Galgenbuck in Baden behoort tot de grootste stadsuitbreidingen van de agglomeratie Z├╝rich. Voor het ontwerp van deze uitbreidingswijk organiseerde de gemeente Baden in 2008 een prijsvraag. Het jonge Nederlands-Zwitserse bureau Van de Wetering & Seiler won en mag zich nu buigen over de verdere uitwerking en realisatie van hun plan.

ontwerp Van de Wetering & Seiler

Er deden 17 interdisciplinaire teams, waaronder verschillende Duitse, Franse en Nederlandse bureaus (o.a. KCAP) mee. Drie teams werden uiteindelijk uitgenodigd, en Van de Wetering & Seiler kwam als winnaar uit de bus. Met grondgebonden wonen en rijenstructuren refereert hun voorstel aan Nederlandse woonwijken. Typisch Zwitsers daarentegen zijn de hoge duurzaamheidsstandaards en de liberale regelgeving. In het ontwerp wordt de bebouwing in een structuur van onregelmatige rijen gegroepeerd en in het glooiende heuvellandschap ingebed. Deze heterogene structuur, ondersteund door eenvoudige bouwregels, maakt de combinatie van verschillende bouwvormen en woningstypes mogelijk. Door deze afwisseling krijgt de wijk niet alleen een onmiskenbaar karakter, maar de gewenste flexibiliteit en faseerbaarheid. Bovendien staat het ontwerp alle mogelijke vormen van opdrachtgeverschap (ontwikkelaars, corporaties, particuliere opdrachtgevers) toe, wat vanwege de verschillende grondeigenaren in het gebied een belangrijke voorwaarde was.

ontwerp Van de Wetering & Seiler

Door de op bezonning geoptimeerde bebouwings- en buitenruimtestructuur en de in Zwitserland gangbare minergiestandaard biedt het plan optimale condities voor een zogenaamde '2000 Watt' woonwijk. Hierbij wordt per persoon een totaal energieverbruik van 2000 Watt per jaar nagestreefd, energieverbruik voor vervoer inbegrepen. Ter vergelijking, in duurzame vinexwijken in Nederland ligt dit rond de 6000 Watt.

Vooral de inbreng van 'Nederlandse' ontwerpbeginselen charmeerde de Zwitserse jury. Omgekeerd is volgens Van de Wetering & Seiler ook in de Nederlandse uitbreidingswijken op het gebied van duurzaamheid en vrije regelgeving veel meer mogelijk.