Nieuws

Orderportefeuilles slinken met een derde

Nieuw onderzoek in opdracht van de BNA bevestigt de negatieve trend die gesignaleerd werd na een peiling in februari. 80% van de Nederlandse architectenbureaus ondervindt de gevolgen van de economische crisis.

Onderzoeksbureau USP kreeg de opdracht een tweede peiling te doen naar de stand van zaken en de verwachtingen voor de komende tijd. Het onderzoek is in de 2e week van april uitgevoerd. De eerste resultaten zijn nu bekend, 25% van de benaderde architecten heeft de enquĂȘte ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de eerdere signalen.

80% van de architectenbureaus ervaart in enige tot zeer sterke mate de gevolgen van de economische crisis. Dramatisch zijn de cijfers over de teruggang in de orderportefeuille: gemiddeld ondervinden de architectenbureaus een daling van 30 tot 34%. Daarbij worden de middelgrote bureaus – van 10-20 en 20-40 fte – het hardst getroffen: zij hebben te maken met resp. 37% en 44% daling.

De meeste getroffen bureaus hebben maatregelen genomen in het personeelsbestand. 90% van de bureaus geeft aan dat dit ook effectief is geweest. 33% van de bureaus verwacht nog verder te moeten snijden in het personeelsbestand (vast en tijdelijk). De meeste ontslagen vallen onder de bouwkundig tekenaars (ca. 75% van de gevallen). In bijna de helft van de gevallen worden architect-medewerkers ontslagen.

Het valt op dat bureaus er in 21 % van de gevallen in slagen om medewerkers 'uit te lenen' aan andere bureaus, en dat in 23 % van de gevallen wordt gekozen voor deeltijd-ww met scholing.