Nieuws

Tussenstand Meldtpunt Architectenselectie

Op 1 januari 2009 startte de BNA het Meldpunt Architectenselectie, bedoeld voor het melden van goede en slechte ervaringen met Europese aanbestedingsprocedures. Sindsdien kwamen er over circa 50% van de gepubliceerde architectenselecties meldingen binnen.

In ruim 40% van de gevallen heeft de BNA wegens de ernst van de klachten actie ondernomen, dat betekende meestal contact opnemen met de aanbestedende partij, de bezwaren kenbaar maken en adviseren over alternatieve eisen.
 
De meest voorkomende disproportionele eisen zijn:
– Omzeteisen te hoog (in ca. 72% van de gevallen)
– Ervaringseisen te hoog (ca. 72%)
Ook veelvoorkomend is de gevraagde accountantsverklaring (44%). Voor veel architectenbureaus is dit een probleem, omdat ze hiertoe wettelijk niet verplicht zijn.
 
Conclusie na de eerste drie maanden is dat het Meldpunt werkt, er is behoefte aan bij architectenbureaus en het bevestigt helaas het beeld dat er nog weinig verbetering zit in de Europese aanbestedingspraktijken. De lancering heeft wel het effect gehad dat steeds meer aanbestedende partijen de BNA zoeken voor advies. Een positief puntje, volgens de BNA.
 
Het grote aantal terechte klachten betekent dat de BNA onverminderd doorgaat met de lobby voor aanpassing van de regels en het verbeteren van de toepassing. De BNA is blij met de erkenning van de minister van EZ dat er problemen zijn met de aanbestedingseisen en dat het vragen naar omzeteisen onterecht is. Het professionaliseren van opdrachtgevers op dit punt staat inmiddels op de agenda van EZ. Naast het benaderen van aanbestedende partijen, overlegt de BNA met het Nederlands Platform Bouwprojectmanagement en het Platform Onderwijshuisvesting.