Nieuws

Archiprix 09 genomineerd: Almere, een schone stad voor 350.000 inwoners

Raven Rumes tekende een nieuwe stadsplattegrond voor Almere opdat de stad kan doorgroeien naar 350.000 inwoners. Sleutelbegrippen hierbij zijn: helderheid, spanning en dynamiek. Een extra laag wordt aan de plattegrond toegevoegd: duurzame infrastructuur.

Ruimte en tijd, de peilers van het stedenbouwkundige denken, bepaalden het ontwerp van een nieuwe stadsplattegrond voor Almere. De plattegrond verzoent zich met het bestaande Almere en laat Almere vervolgens doorgroeien tot een volwassen en vooral een 'schone' stad voor 350.000 mensen in 2030. De plattegrond wordt opgebouwd aan de hand van de begrippen helderheid, spanning en dynamiek.

Helderheid staat daarbij tegenover vaagheid en chaos en vormt het sleutelbegrip in de landschappelijke drager van de stadsplattegrond. De structuur van het landschap vormt een ruimtelijk raamwerk dat bestaat uit de ondergrond, het reliëf, het water en het groen. Dit raamwerk is gebaseerd op het aanwezige landschapsarchitectonische schema van de polder en vormt een duurzame basis voor de stadsplattegrond.

Door middel van het begrip spanning wordt de kwaliteit uitgedrukt van het prikkelen van de verbeelding. Spanning heeft daarbij voornamelijk betrekking op de wisselwerking tussen stad en land. Met name het netwerk van openbare ruimten, de infrastructuur en de opstallen wordt opgeladen met spanning.

Met dynamiek wordt de suggestie van beweging uitgedrukt. De stadsplattegrond vormt een statische tekening van een dynamisch systeem, het stedelijke leven. De dynamiek geeft blijk van het veranderende karakter van de stadsplattegrond. De stad is niet klaar na het opstellen van de plattegrond, maar de bij horende plattegrond schept wel de voorwaarden voor invulling en uitwerking.

Aan de klassieke opbouw van de stadsplattegrond wordt één extra laag toegevoegd: een duurzame infrastructuur. Daar waar men elektriciteit verbruikt en het milieu belast, wordt energie opgewekt en worden afvalstoffen verwerkt. Het is de uitdaging om een neutrale stadsplattegrond op te stellen met een gesloten ecosysteem.

Zo wordt al tekenend in ruimte en tijd het verhaal van de toekomstige stadsplattegrond voor Almere verteld.

naam
Raven Rumes
Clementstraat 34,
2880 Bornem, België

opleiding / studierichting
AAS Tilburg  / stedenbouw

mentor
Paul van Beek

wanneer begonnen met afstuderen
1 september 2007

wanneer klaar
31 oktober 2008

favoriete ontwerper
Karl Friedrich Schinkel

mooiste ontwerp ter wereld
De binnen-buiten trap uit het Altes museum

wat doe je nu
werkzaam bij awg architecten in Antwerpen