Nieuws

Archiprix 09 genomineerd: Croproad Park

Het afstudeerproject van Minke Mulder en Claire Oude Aarninkhof onderzoekt de mogelijkheden van urban agriculture in de postindustriële stad. Is het mogelijk om groente en fruit te telen in een stedelijke omgeving daarbij gebruikmakend van locale hulpbronnen en afzetmarkt? Als plangebied voor hun onderzoek kozen ze de zone A9 die de Bijlmer en Gaasperdam (Amsterdam Zuidoost) van elkaar scheidt.

Croproad Park is een ontwerponderzoek naar de implementatie van urban agriculture* in de postindustriële stad.
De helft van de wereldbevolking leeft in steden. Door de voortschrijdende urbanisatie en de industrialisatie van de landbouw, transformeert het platteland van een productie- naar een consumptielandschap. Steden zijn voor hun voedselvoorziening afhankelijk van import, energie en transport. Binnen het globale netwerk hebben consumenten geen voeling met de productie van voedsel, milieukwesties en natuurlijke processen. Het toevoegen van urban agriculture aan het openbaar groen kan in die situatie verbetering brengen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de betekenisvolle complexiteit van het stedelijk weefsel. Bovendien vragen de voorspelde klimaatveranderingen aanpassingen waar de groenvoorziening in de stad in kan voorzien.

Ons plangebied bestaat uit de zone A9 in Amsterdam Zuidoost, die de Bijlmer en Gaasperdam van elkaar scheidt. De geplande tunnel vergroot de verkeerscapaciteit, creëert nieuwe groene ruimte op het dak en biedt mogelijkheden voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen.
Het ontwerp betreft een stedelijk landschap waar voedsel geproduceerd kan worden en dat tegelijkertijd fungeert als recreatiegebied. Door de zichtbaarheid van de groente- en fruitteelt, en het betrekken van de omwonenden, functioneert het nieuwe productiepark zowel op het niveau van de wijk als van de stad. Goede verbindingen zijn essentieel om de oogst vanuit het park te distribueren, om aantrekkelijke recreatieve routes te realiseren en om gezonde ecologische condities te scheppen.

Het project omvat een voorstel voor een raamwerk met een gesloten kringloop voor de biologische urban agriculture. De ingrepen waarborgen de totstandkoming van een aangenaam microklimaat. Het plan voorziet verder in woningbouw waarmee de omliggende wijken verbeterd worden. Alle buurten hebben profijt van het nieuwe park waarin dynamiek en natuurlijk ritme een belangrijke rol spelen. De landschappelijke processen fungeren als tegenwicht voor de snelle stedelijke processen en dragen in sterke mate bij aan de totstandkoming van een hoogwaardige leefomgeving.

*urban agriculture = groente- en fruitteelt binnen de stad, gebruikmakend van stedelijke hulpbronnen en afzetmarkt, in directe synergie dan wel concurrentie met stedelijk groen en activiteiten.

naam
Minke Mulder

opleiding / studierichting
Wageningen Universiteit / landschapsarchitectuur

mentor
Ingrid Duchhart

wanneer begonnen met afstuderen
oktober 2007

wanneer klaar
juni 2008

favoriete landschapsarchitect
C.Th.Sørensen

mooiste park ter wereld
Een gelijkspel tussen de Hortus Botanicus te Leiden en Amager Strandparken te Kopenhagen

wat doe je nu
Ik ben werkzaam bij MTD Landschapsarchitecten te ‘s-Hertogenbosch

naam
Claire Oude Aarninkhof

opleiding / studierichting
Wageningen Universiteit / landschapsarchitectuur

mentor
Ingrid Duchhart

wanneer begonnen met afstuderen
oktober 2007

wanneer klaar
juni 2008

favoriete architecten
Enric Miralles, Alvar Aalto

mooiste park ter wereld
Onmogelijke vraag om te beantwoorden omdat we altijd zullen blijven ontwerpen, maar tot nu toe de begraafplaats Skogskyrkogården in Stockholm van Asplund

wat doe je nu
ontwerper bij Karres & Brands Landschapsarchitecten