Nieuws

Blijft de Rietveld in een Rietveld?

Stel je heet Gerrit Rietveld Academie en je hebt die naam indertijd juist gekozen om de architect van je nieuwe gebouw te eren? Dan bedenk je je als directie toch wel twee keer voordat je verhuisplannen bekend maakt. Zo niet de directie van de Amsterdamse Academie die naar de beroemde architect is vernoemd. Zij deed wat voorlopige herhuisvestingsverkenningen, vond – al of niet geholpen door een ontwikkelaar/beheerder – een joekel van een leegstaand gebouw langs de snelweg, en was zo onverstandig om tegen een journalist net te doen of de verhuisplannen al in kannen en kruiken waren. Het voorspelbare gevolg? Een relletje natuurlijk.

Toelatingsexaminant bij Gerrit Rietveldacademie / foto Rob C. Croes (Nationaal Archief / Anefo)

De academie kampt met ruimtegebrek. Dat was 4 jaar geleden ook al zo en toen is er voor een handvol miljoenen aan het gebouw van Gerrit Rietveld gerestaureerd en uitgebreid. Evenals andere hogescholen en universiteiten groeit het aantal studenten echter gestaag. Dat zoeken naar oplossingen voor potentiële huisvestingsproblemen is dus begrijpelijk, de ruimteopties op de huidige locatie zijn beperkt. Het aanbod om het leegstaande GAK-gebouw van toenmalig stadsarchitect Ben Merkelbach (1901-1961) te betrekken is zo gek nog niet.

‘Het is aan de buitenkant een heel heftig gebouw, meedogenloos bijna’, zegt directeur bedrijfsvoering Annelies van Eenennaam van de Rietveld Academie in het gewraakte Volkskrant-artikel. ‘Maar binnen kun je een heel interessante wereld creëren.’ Het is de bedoeling een deel van de ruim 40 duizend vierkante meter vloeroppervlak van het GAK-gebouw te bestemmen voor studentenhuisvesting. De academie zelf zal van 15 duizend naar 20 duizend vierkante meter gaan. De rest van het gebouw wordt dan bestemd voor bedrijven en bedrijfjes die verwant zijn aan de kunst.

Er is dus veel meer ruimte, of die nu daadwerkelijk moet worden benut om studenten in het gebouw te laten wonen, is de vraag, de Rietveld is ook zonder inwonende studenten sektarisch genoeg. Maar er zijn natuurlijk meer dan genoeg nuttige functies denkbaar waarvoor het huidige gebouw domweg geen ruimte heeft. Of dat automatisch moet betekenen dat de Rietveld-gebouw wordt verlaten, dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. En dat vinden studenten en personeel, die het verhaal van de mogelijke verhuizing moesten vernemen uit de krant, ook. En zoals dat tegenwoordig gaat is er dus een online petitiecampagne ‘Rietveld for Rietveld’ geopend met een startbijdrage van Wim Crouwel.
Een schande of een storm in een glas water? Overdreven emotionele reacties over een gebouw dat nooit echt lekker heeft gefunctioneerd en gewoonweg te klein is geworden? Misschien, maar dom is het in elk geval wel om als directie met die emoties geen enkele rekening te houden.