Nieuws

AGS Architekten & Planners winnen twee Europese aanbestedingen

Niet overal is het kommer en kwel. AGS Architekten & Planners uit Heerlen wonnen maar liefst twee Europese aanbestedingen: een voor een cultureel cluster in Alkmaar en een voor een multifunctionele accommodatie in Maarssen.

Cultuur cluster Alkmaar

De gemeente Alkmaar neemt het initiatief tot de ontwikkeling van het Cultureel Cluster Alkmaar in de voormalige ambachtschool, de Willem Blaeuschool aan de Bergerweg. De betrokken organisaties zijn het Regionaal Archief Alkmaar, Kunst en Cultuur Noord Holland, Cultureel Erfgoed Noord Holland en Cultuureducatie. De kern van een multifunctionele centrum is geworteld in het samenbrengen van voorzieningen onder één dak, waaronder samenwerken het centrale thema is.
Het winnende voorstel van AGS Architekten & Planners:
De herbestemming van de oude ambachtschool loopt via een beperkt aantal ingrepen en toevoegingen. Uitgangspunt van de interventie is herstel van de ruimtelijkheid van het gebouw. Allereerst worden alle latere toevoegingen gesloopt en het gebouw in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht. Vervolgens worden de nieuwe depots als ‘boekensteun’ aan de achterzijde tegen het gebouw aan geplaatst, op deze manier wordt een nieuwe binnentuin gemaakt. De nieuwe ‘boekensteun’ krijgt een transparante gangzone aan de kant van de tuin, de ‘vitrine’ genoemd. Hier wordt bestaande en nieuwe bebouwing transparant verbonden en ontstaat als het ware een rondgang, die maximale gebruiksmogelijkheden biedt voor het nieuwe gebouwcomplex.

MFA Bisonspoor

In het nieuwe MFA Bisonspoor worden gehuisvest een zwembad, sporthal, jongerencentrum, bibliotheek en ca. 30 appartementen.
Het winnende voorstel van AGS Architekten & Planners:
De lokatie voor het MFA Bisonspoor ligt op het snijpunt van twee werelden. Een wereld van woonerven, water en groen en een wereld van rechte wegen, steenachtige openbare ruimte en hogere gebouwen. Het lage bouwdeel reageert op de meer amorfe structuur van de woonwijken, het dak wordt nadrukkelijk als vijfde gevel ingezet en als dakpark ingericht, zo zet de groene sfeer vanuit de woonwijken zich als het ware door over het gebouw. Het zwembad is aan het verbrede buitenwater gelegd, grote glaswanden zorgen openheid. Aan de meer stenige zijde manifesteert de bibliotheek zich als een transparante zone in de plint nadrukkelijk aan het nieuwe entreeplein. De hogere woonbebouwing sluit aan op het centrum. Door de kleine verschuiving over het entreeplein, ontstaat een prominente kop en een samenspel met de overige hogere woongebouwen. Zij omkaderen samen de grotere pleinvorm waarbij de nieuwe bebouwing een accent op de hoek van het centrum legt. Samen met de toren nabij het station markeren zij het centrum van Bisonspoor.