Nieuws

Archiprix 09 gedeelde eerste prijs: Spaces, Poetics and Voids

Lege ruimten in de stad prikkelen de verbeelding. Het afstudeerproject van Simone Pizzagalli is gesitueerd in Londen, op een braakliggende terrein gelegen tussen de City en East Londen. Hij ontwiep een gevangenis omdat hier “leven en verhalen ontvouwd en gereconstrueerd worden tot iets nieuws en iets anders”.

Lege ruimten in de stad, de voids, bieden ruimte aan de verbeelding van de beschouwer en kunnen door iedereen anders geïnterpreteerd worden. Dit is vergelijkbaar met het lezen van een tekst waarbij de verbeelding van de lezer de ruimte die de tekst biedt benut en daarmee het geschrevene verrijkt.
Bij mijn analyse van het fascinerende gebied tussen de City en East-End in Londen ontdekte ik dat het proces van het benoemen van ruimten en elementen een nieuwe manier was om ze tot leven te wekken en tastbaar te maken. Het onderzoeksgebied rond de Oostelijke spoorlijn kent een rijke historie en heeft een surrealistisch karakter met haar gefragmenteerde, chaotische structuur.

Vanuit een braakliggend stuk in de stad, een plaats van leegte, eenzaamheid en gedwongen onthechting van de wereld ontwikkelde zich een gevangenis. Een regelmatige, obsessieve, gesloten structuur die tegelijkertijd ook open, licht en transparant is. De geordende compositie van elementen en functies is als een aantekening gegenereerd vanuit diversiteit. Verschillende functionele elementen en ruimten zijn vervlochten binnen een repeterende structuur. Deze is tegelijk stevig genoeg om een ambigue tussenruimte, een binnen zonder buiten, te vormen als aanwezig en oneindig ver van ons af te zijn. Een gevangenis is een stil en kritisch element in de stad. Een betekenisvolle pauze in een chaotische wereld. De gevangenis is een interpretatie van de formele taal van de metropool, een plaats waar leven en verhalen ontvouwd en gereconstrueerd worden tot iets nieuws en iets anders.

naam
Simone Pizzagalli
email

opleiding / studierichting
TU Delft  / architectuur

mentor
Marc Schoonderbeek

wanneer begonnen met afstuderen
september 2006

wanneer klaar
november 2007

favoriete ontwerper
Giorgio Grassi

mooiste ontwerp ter wereld
Convent of  La Tourette

wat doe je nu
competitions, unemployed looking for a career