Feature

Prijswinnaars Archiprix 2009

Jaarlijks selecteren de Nederlandse masteropleidingen met de afstudeerrichtingen architectuur, stedenbouw en/of landschapsarchitectuur hun beste afstudeerplannen en sturen die naar Archiprix. Dit jaar werden twee eerste prijzen toegekend, een tweede prijs en een eervolle vermelding.

Tezamen selecteerden de Nederlandse ontwerpopleidingen 27 afstudeerplannen voor deelname aan de Archiprix 2009. Van de 27 plannen zijn er 22 met als afstudeerrichting architectuur. Na een opleving van het aantal plannen vanuit de afstudeerrichting van de stedebouw in de vorige editie is het aantal inzendingen van 4 in 2008 teruggezakt naar 1 plan in 2009. Tenslotte zijn 4 projecten ontworpen door deelnemers die afstudeerden in de landschapsarchitectuur.

Het is opvallend dat vooral de inzendingen op het gebied van de landschapsarchitectuur actuele kwesties agenderen. Deze plannen zijn veel sterker gerelateerd aan de context dan de architectuurinzendingen. In ruimtelijk opzicht en in toekomstgerichtheid ligt dat mede in de aard van het vakgebied, voor de gerichtheid op de actuele relevantie speelt dat minder. De architectuurplannen zijn naar verhouding veel sterker gericht op het eindresultaat en minder op onderzoek. Voor het vakgebied en de positie van de architect is breed vakmanschap essentieel. Het ontwikkelen van een sterk concept is niet (meer) genoeg. Daarom zijn afstudeerders die alle aspecten van het vak onder de knie proberen te krijgen goed bezig, aldus de jury.

De jury, bestaande uit Haiko Meijer (architectuur), Arjen Oosterman (theorie),
Miranda Reitsma (stedenbouw), Ronald Rietveld (landschapsarchitectuur) en
Max Risselada (architectuur) selecteerde drie plannen voor een prijs en één voor een eervolle vermelding.

Gedeelde eerste prijs:
Uitgemergeld, ontworpen door: Dingeman Deijs
AvB Amsterdam, studierichting architectuur
Het prachtige plan kenmerkt zich door een vernieuwende explorerende houding. Door middel van enkele trefzekere ingrepen wordt het gebied geschikt gemaakt voor een nieuwe bestemming, in de beperking toont zich de meester. Het gebied heeft de architectuur nodig om überhaupt te kunnen blijven bestaan. Dit boeiende plan benut de potenties van de opgave door een nieuwe ongekende wereld te ontsluiten.
Projectbeschrijving & afbeeldingen.

Gedeelde eerste prijs:
Spaces, Poetics and Voids, ontworpen door: Simone Pizzagalli
TU Delft, studierichting architectuur
Dit ontwerp geeft zijn uitzonderlijke kwaliteiten niet meteen prijs. Wel weet het plan vanaf de eerste aanblik te intrigeren. Het project benut bij uitstek de mogelijkheden die het onderwijs biedt om als laboratorium te fungeren. Het plan exploreert de verschillende posities die een ontwerper binnen zijn vakgebied kan innemen en opent daarmee nieuwe perspectieven. De gedemonstreerde benadering vormt een sterk pleidooi voor een autonome houding van de ontwerper. In de gevolgde methodiek wordt het programma via associatief onderzoek tot een serie ruimtelijke bewerkingen getransformeerd. Het plan levert commentaar op de discipline, het vormt een interessante reactie op de commercialisering van het beeld en de daarmee samenhangende beeldproductie van de architectuur.
Projectbeschrijving & afbeeldingen.

Tweede prijs:
Kartuizerklooster, een psychodyslepticum, ontworpen door: Servie Boetzkes
TU Eindhoven, studierichting architectuur
Het doorwrochte plan geeft blijk van het vakmanschap van de ontwerper. Op intelligente wijze weet de ontwerper zijn theoretische uitgangspunten te vertalen naar een mooi, zorgvuldig ontworpen plan.
Projectbeschrijving & afbeeldingen.

Eervolle vermelding:
De Resonator, ontworpen door: Derk van der Velden
AvB Amsterdam, studierichting landschapsarchitectuur
De kracht van dit landschapsarchitectonisch plan ligt in de briljante hoofdingreep die een doeltreffende oplossing voor het gestelde probleem van de waterafvoer vanuit het IJsselmeer bij de verwachtte zeespiegelstijging biedt. Het plan presenteert een oplossing die tot nu toe over het hoofd werd gezien in de verschillende studies over dit onderwerp. Het plan voorziet daarnaast in een gevarieerd landschap waarmee de toeristische en ecologische potenties van het gebied benut kunnen worden.
Projectbeschrijving & afbeeldingen.