Nieuws

Steunpunt Ontwerpwedstrijden geheel vernieuwd

Het al langer bestaande Steunpunt Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal is onlangs geheel vernieuwd. Sinds een week zijn daarin alle gepubliceerde aanbestedingen voor architectuuropdrachten opgenomen. Op zichzelf zijn Europese Aanbestedingen al lange tijd op diverse aanbestedingskalenders zichtbaar. Wat nieuw is aan de vermeldingen op de website van het Steunpunt, is dat de procedures en opdrachten – gevraagd en ongevraagd – worden voorzien van aanbevelingen aan de opdrachtgevers, met als doel een verbetering van deze procedures.
Dat het maar al te vaak mis gaat met die procedures is de laatste tijd met een aantal ‘schandaaltjes’ en protesten maar al te duidelijk geworden. Door voorafgaand aan de vragenronde aanbevelingen voor verbetering te doen, kunnen de procedures in elk geval verbeterd worden. Voorbeelden van dergelijke aanbevelingen zijn: vragen omtrent de redelijkheid van omzet- of ervaringseisen, vragen over de termijnen van vraagstelling en indiening, over de redelijkheid van selectiecriteria, opmerkingen over het vermengen van selectiecriteria met gunningscriteria etcetera.
Het is nog geen garantie voor verkeerd tellende ambtenaren of suffe jury’s natuurlijk, maar veel irritatie bij de deelnemers, protesten en wellicht geprocedeer achteraf, kan hiermee worden ingedamd. En dat is winst. Vooral omdat de vragen en opmerkingen op de website worden gepubliceerd, zodat individuele deelnemers zich daar op kunnen richten (en eventueel zelf vragen of opmerkingen kunnen voordragen).
De website houdt tevens het verdere verloop van de aanbestedingen bij. Daarmee biedt het een overzicht van de aard van de opdrachten (hoeveel gemeentehuizen zijn er dit jaar als ontwerpopdracht aanbesteed) die openbaar worden aanbesteed. Ook wordt bekend gemaakt wie de opdracht uiteindelijk heeft verworven. Uit die gegevens zijn wellicht over een tijdje interessante statistieken samen te stellen.