Nieuws

Atelier PRO ontwerpt Gemeentehuis Oost Gelre

Het College van B&W heeft gekozen voor Atelier PRO Architekten als de architect voor de nieuwbouw van het gemeentehuis in Lichtenvoorde. Het college neemt daarmee het advies over van de beoordelingscommissie. In de beoordeling van de vijf overgebleven architecten behaalde Atelier Pro de hoogste score.

Bijna honderdtwintig architecten toonden begin dit jaar interesse in de nieuwbouw van het gemeentehuis. Uiteindelijk schreven vierentwintig daarvan zich daadwerkelijk in voor de 1e ronde. Daaruit werden vijf architecten gekozen. Behalve Atelier PRO Architekten waren dat: AGS Architekten & Planners; Alberts, van Huut & Partners; Inbo en Kraaijvanger Urbis. Die vijf architectenbureaus presenteerden onlangs hun ideeën voor het nieuwe gemeentehuis aan een breed samengesteld gezelschap; de beoordelingscommissie (collegeleden en vakspecialisten/adviseurs), de klankbordgroep van de raad en ambtelijk opdrachtgever.

De vijf geselecteerde architecten stelden onder andere een visiepresentatie, een project-/planvisie, op. Na onderlinge vergelijking en beoordeling van de presentaties (visie schriftelijk, visie mondeling en prijsaanbieding) is de keus van de beoordelingscommissie gevallen op Atelier PRO. Zij behaalden de hoogste totaalscore. Die score werd bijvoorbeeld behaald op enthousiasme en overtuiging in de presentatie en ambitie, creativiteit en uitstraling in het visieplan. Maar ook het gevoel voor duurzaamheid en energiezuinig bouwen en de ruime ervaring van het bureau op dat terrein. Ook de ideeën over de stedenbouwkundige inpassing van het nieuwe gemeentehuis in de omgeving scoorden hoog.

Atelier PRO gaat na de officiële gunning aan de slag met het ontwerp van het nieuwe gemeentehuis (in ontwerpteamverband). Over dit ontwerp zal uiteindelijk de gemeenteraad een besluit nemen. Deze fase van voorlopig ontwerp tot en met definitief ontwerp wordt uitgevoerd in de periode van augustus tot december 2009. Vóórdat de gemeenteraad hierover een besluit neemt wordt het ontwerp onder andere nog gepresenteerd aan de omwonenden. Het streven is om het nieuwe gemeentehuis eind 2011 op te leveren.