Nieuws

Bouw Award naar Amsterdam, Civiel Award voor Arnhem

Vitae, het netwerk van de Nieuwe Professional, heeft voor de veertiende keer de Bouw en Civiel Award uitgereikt. De Award is een landelijke prijs voor afstuderende HTS-bouwkundigen en HTS-civieltechnici in het laatste jaar van hun studie. Op de finaledag presenteerden 11 Hogescholen uit heel Nederland hun best afstudeerproject Bouwkunde en/of Civiele Techniek. Een vakjury bepaalde op grond van een presentatie, expositie en een vragenvuur de uiteindelijke winnaars.

De Bouw Award werd gewonnen door de Hogeschool van Amsterdam, de Civiel Award ging naar de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Met deze Award brengt Vitae afstuderende studenten in contact met deskundigen uit de praktijk, om hen op weg te helpen in hun carrière.

De Hogeschool van Amsterdam heeft de eerste prijs gewonnen met het afstudeerproject Drijvende bioscoopgebouw Cineship. Omdat Amsterdam weinig grond maar veel water bevat is het idee ontstaan om een bioscoopgebouw op het water in de IJ-haven te situeren. De studenten, Remko de Boer, Willem Kok, Sjors Wit en Joey Heynens, hebben dit reeds bestaande idee van architect R. Leijbers bouwkundig uitgewerkt tot een realiseerbaar complex. Volgens de jury vielen de studenten op door "een goede presentatie van een compleet project waarbij een bestaand idee onder handen is genomen, gesignaleerde problemen creatief werden opgelost en een begroting en bouwplaatsplanning werden gemaakt. Door de box van de oorspronkelijke opzet van de bioscoop te verkleinen, kunnen bijvoorbeeld vluchtgangen er buiten in plaats van binnen worden gerealiseerd. Hierdoor hoeft met minder regelgeving rekening te worden gehouden".

2e prijs – Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Ontspanningsplaats Zennez
3e prijs – Restauratie & herbestemming voormalige openbare school te Oudewater
Eervolle vermelding – HTS Rotterdam, Bouwen aan identiteit

Winnaars Civiel Award
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft de eerste prijs gewonnen met het project Brug naar Duurzaamheid. Volgens de studenten Patrick Morren en Rob Hendriks zijn er in de Grond, Weg en Waterbouwsector diverse projecten waar duurzaamheid als opportuun punt naar voren komt. Belangrijk omdat ook de GWW-sector haar steentje moet bijdragen aan het tegengaan van het uitputten van grondstoffen en de milieuvervuiling. Er is in de sector echter geen duidelijke toetsingsmethode om projecten een score te geven qua duurzaamheid. Een methode om duurzaamheid van projecten in de sector te meten is nodig. Deze meetmethode is door de studenten ontwikkeld. "Een met een heldere visie en passie geschreven opdracht, dat het belang van duurzaamheid in de civiele techniek onderstreept en vorm geeft. Het Kompas is een dynamisch document dat een lans breekt voor duurzaamheid in de sector " aldus de jury.

2e prijs – Hogeschool INHolland Alkmaar, Drijvende tunnel Straat van Gibraltar
3e prijs – Hogeschool INHolland Haarlem, Oplossingsinrichtingen Lammenschansplein.

Elke afstudeergroep mag van de projectfases er twee kiezen waarop zij beoordeeld mag worden; Initiatief, Ontwerp, Voorbereiding&Planning, Uitvoering en Onderhoud&Beheer. De jury beoordeelt de afstudeerprojecten vervolgens op innovatie, creativiteit, maatschappelijke verantwoordelijkheid, praktische toepasbaarheid en uitvoerbaarheid van het plan en op vakinhoud. Daarnaast worden alle projectgroepen beoordeeld op algemene presentatie, zoals de leesbaarheid van het rapport en de mondelinge presentatie. De vakjury bestaat uit een aantal experts uit de Nederlandse Bouw- en Civieltechnische wereld.