Nieuws

Brits-Nederlands team wint meervoudige opdracht in Croydon, Londen

Het team onder leiding van OKRA landschapsarchitecten met daarin Urhahn Urban Design (UUD) Peter Brett Associates (PBA), Karakusevic Carson Architects (KCA) en Fluid heeft de aansprekende ‘Wellesley Road Park Lane International Urban Design Competition’ in Londen gewonnen. De andere voorstellen waren van Field Operations uit New York, Hawkins Brown (UK) en Edward Cullinan Architects (UK).

De competitie is onderdeel van plannen voor de regeneratie van Croydon, gelegen in het zuiden van Londen. De ambitie voor Croydon is om het stadsdeel, dat 350.000 inwoners telt, tot Londen’s ‘derde stad’ te maken, naast Westminster en de City of London. Deze ambitie is vastgelegd in Third City Vision, die het resultaat is van het werk van architect Will Alsop in samenspraak met de bevolking van Croydon. De transformatie van Wellesley Road en Park Lane, de centrale lange lijn in Croydon is een van de sleutelprojecten in Croydon. De opgave is om de monstrueuze hoofdweg, die het centrum in tweeën splitst, om te vormen tot een levendig en leefbaar centrum.

Wellesley Road en Park Lane wordt in het plan van het Nederlands Britse team getransformeerd tot een groene ader in de stad, die goed oversteekbaar is en verbonden is met groene ‘urban rooms’ erlangs. De hoeveelheid ruimte voor autoverkeer wordt drastisch beperkt ten faveure van de voetganger en de fietser. De snelwegafslag aan de zuidkant wordt juist verbonden met de oost-west doorgaande verbinding en er worden Parkeergarages worden aan de noordkant en de zuidkant geconcentreerd. Het profiel wordt getransformeerd tot royale voetgangersstroken aan de zijkanten, een autoverbinding aan de westkant, een groene middenberm met een track voor fietsers, voetgangers en skaters en een openbaar vervoer baan aan de oostkant. Voetgangerszones worden geactiveerd door transformatie van de nu dode plinten in actieve programma’s en de verbinding met een diversiteit nieuwe groene (semi-)openbare ruimtes in de achterliggende blokken.
Het plan ‘Chrysalis’ ontvouwt een strategie hoe het nu desolate stuk stad zich kan ontpoppen als een vlinder. Via tijdelijke ingrepen en snelle interventies wordt al op korte termijn termijn aanzet gegeven tot de transformatie. Het grote publieke project wordt stapsgewijs van zuid naar noord uitgevoerd. Via acupunctuur ingrepen worden de urban rooms en de plinten van gebouwen geactiveerd. Eenvoudige regels en publiek privaat partnership leiden tot de beoogde verbeteringen binnen de blokken.

De jury, samengesteld uit voorzitter van bestuur Steve O’Connell (Cabinet Member for Regeneration and Economic Development) bestuurslid Jason Perry (Cabinet Member for Planning), Jon Rouse (Chief Executive) (allen Londen Borough of Croydon), architect Will Alsop, Joanna Averley (deputy chief executive and director of enabling of CABE Commission for Architecture and the Build Environment) en Colin Mann (Head of Borroughs Programme, Transport for London), schreef:
"This team was recommended due to:
* Good ‘value for money’ design proposal with the lowest capital cost of the construction for the Council, potential for profit generation and reduction of maintenance costs through higher private sector involvement.
* Strong design response to transport needs and transport planning expertise.
* Sympathetic, incremental and interactive approach towards the project development and the area itself, with local involvement in every stage of the project life.
* Clarity and balance in the project management structure.
* Comprehensive and innovative approach toward sustainable design, vitality and sustainability of the scheme."

In het najaar van 2009 zal worden gestart met het project. Verwacht wordt dat het gehele project in 2015 is voltooid.