Nieuws

De Building Business Golden Green Awards 2009

Het streven naar duurzaamheid is waarschijnlijk de belangrijkste ontwikkeling in bouw en vastgoed. De BB Golden Green Awards 2009 zet uitblinkende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid in bouw en vastgoed in de schijnwerpers en moedigt daardoor vernieuwingen aan.

Inzenden voor de De Building Business Golden Green Awards 2009 was gratis. 94 Projecten werden ingediend.  Op 27 mei maakte de jury bestaande uit Sybilla Dekker, Lex Pouw (oud-voorzitter RvB Ymere), Ko Blok (oud directievoorzitter ERA Bouw, oud-voorzitter Neprom), Frans Evers (oud-dg Rgd, oud-hoofddirecteur Natuurmonumenten, lid Raad voor Ruimtelijk-, Milieu- en Natuuronderzoek) en Carel de Reus (oud-directeur Johan Matser en Synchroon, oud-voorzitter Neprom),  bekend aan welke projecten de Green Awards werden toegekend.  

In de categorie Duurzame woning(her)ontwikkeling
De 56 levensloopbestendige woningen in de Gerbrandylaan te Middelburg. In dit project wordt een flexibel casco systeem gecombineerd met een eco-prefab systeem. Architect: Pierre Maas, opdrachtgever: Woonzorg Nederland

Duurzame commercieel vastgoed(her)ontwikkeling
Brede School De Matrix in Hardenberg. Door een slimme combinatie van low-tech maatregelen en aanvullende high-tech installatietechniek is een flexibel gebouwconcept gekoppeld aan een binnenmilieu met mogelijkheden voor actuele en toekomstige functies. Architect: Architectenbureau Marlies Rohmer, opdrachtgever: Gemeente Hardenberg.

Duurzame gebiedsontwikkeling (binnen/buitenstedelijk)
High Tech Campus Eindhoven. Vanaf de oprichting werkt de Campus samen met milieuorganisaties, nationale autoriteiten en andere toegewijde organisaties om duurzaam en verantwoord gedrag te stimuleren. De Campus investeerde meer dan 50 miljoen euro in maatregelen, met name gericht op energiebesparing en CO2-reductie. Ontwerpers: Inbo/JHK, Juurlink&Geluk, opdrachtgever: Philips.

Duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling
Parkkwartier in Rotterdam. Het project maakt deel uit van het nieuwe Katendrecht waar haven en industrie deels plaats maken voor wonen. Door de karakteristiek van het gebied en een goed op deze omgeving afgestemde verkaveling samen met een zorgvuldige architectonische en programmatische uitwerking is een zeer gewild woonmilieu ontstaan. Door de kwaliteit van het wonen en door het slim omgaan met industrielawaai en de potentie van restwarmte is met het Parkkwartier een duurzaam stukje stad ontwikkeld. Ontwerpers: Proper Stok, Geurst & Schulze architecten, diverse particulieren, opdrachtgever: gemeente Rotterdam.

BB Golden Green Awards werden dit jaar voor de eerste keer uitgereikt.