Nieuws

24H>architecture wint competitie Milieucentrum

24H>architecture zal samen met adviesbureau ABT, DGMR bouw, Amic consultants en Planungsgruppe Oberhausen het nieuwe Milieu-educatiecentrum in Assen ontwerpen. Naast 24H dongen in de tweede ronde van deze Europese
aanbesteding ook RAU architecten en TWA architecten mee naar deze opdracht. De nieuwbouw behelst tentoonstellingsruimtes, kantoren, horeca voorzieningen en faciliteiten voor de naastgelegen kinderboerderij en wijkpost.

De gemeente Assen heeft de ambitie een duurzaam en innovatief gebouw te realiseren. De ecologische insteek van het ontwerp wordt benadrukt door de integratie van het omliggende Asserbos waardoor de footprint van het gebouw wordt geminimaliseerd. Het noordelijke deel vormt een continuering van het schapen weiland, terwijl aan de zuidzijde het dakoppervlak wordt gebruikt voor thematische tuinen voor de bezoekers. Waar deze twee hellende daken bij elkaar komen, ontmoeten schapen en bezoekers elkaar.

Het gebruik van natuurlijke materialen krijgt speciale aandacht in dit ontwerp waar groenen daken, vergrijzend hout, verwerend steen en een zout gevel die door de grazende koeien kan worden afgelikt deel uitmaken van het ontwerp. De zonnetoren doet dienst als uitkijktoren, landmark en voorziet het gebouw van natuurlijke ventilatie. Daarnaast is het gebouw voorzien van zonne collectoren en zonnecellen voor de opwekking van de eigen electriciteit. De koeling van het gebouw geschiedt via het water van het naastgelegen meertje, verwarming wordt gerealiseerd door gefilterd zonlicht en een biomassa installatie welke gevoed wordt door de afvalstoffen van de nabijgelegen kinderboerderij.

De oplevering voor het Milieu Educatie Centrum is voorzien in 2011.