Nieuws

Almelo selecteert drie architectenbureaus voor schetsontwerp Stadhuis

De Gemeente Almelo nodigt de architectenbureaus Jo Coenen en Co, Kraaijvanger Urbis en Meyer en Van Schooten uit een schetsontwerp te maken voor een nieuw Stadhuis. In totaal dongen zeven gerenommeerde architectenbureaus mee naar de laatste fase van het aanbestedingstraject.

De jury beoordeelde de gepresenteerde visies op de ontwerpopgave onder meer op criteria als ruimtelijke en architectonische kwaliteit, milieu en duurzaamheid en toekomstwaarde. Voorafgaand aan de ontwerpfase vindt een openbare debatavond plaats, waarbij inwoners de architecten kunnen meegeven waaraan het ontwerp in hun ogen zou moeten voldoen. Uit de drie ontwerpen die daarop volgen, kiest de jury de uiteindelijke winnaar.

De prijsvraag voor het nieuwe Stadhuis in Almelo bestaat uit twee fasen. In de laatste fase worden de drie nu geselecteerde architectenbureaus gevraagd een schetsontwerp te maken, een offerte en een maquette. Uit deze drie kiest de jury uiteindelijk een winnaar, waarna het college van B en W kan besluiten dit advies al dan niet te volgen. Zodra het stedenbouwkundig plan voor het Stadhuis-cluster is vastgesteld door de raad, naar verwachting in het derde kwartaal van 2009, kunnen de architecten aan de slag met hun ontwerp.

In het najaar van 2008 meldden zich twintig bureaus voor de selectiefase. Na een uitgebreide selectie nodigde het college van b en w eind 2008 zeven architectenbureaus uit een visie op de ontwerpopgave in te dienen, te weten Claus en Kaan Architecten uit Amsterdam, EGM Architecten uit Dordrecht, Jo Coenen en Co Architecten uit Maastricht, Kraaijvanger Urbis uit Rotterdam, Mecanoo Architecten uit Delft, Meyer en Van Schooten Architecten en RAU Architecten beide uit Amsterdam.
Op 2 en 13 maart 2009 presenteerden deze bureaus hun visie op de ontwerpopgave aan de leden van de jury. De juryleden beoordeelden de presentatie en de ingediende visies op de criteria ‘visie op het project als geheel’, ‘ruimtelijke en architectonische kwaliteit’, ‘milieu en duurzaamheid’, ‘kwaliteit van de werkplek’, ‘toekomstwaarde en flexibiliteit’ en ‘organisatorische aspecten’. Met de ingediende visies konden de bureaus hun creativiteit tonen, ondermeer door het gebruik van referentiebeelden en tekeningen/schetsen. In deze fase was het echter niet toegestaan schetsontwerpen in te dienen.

De jury die de selectie maakte van de zeven naar drie bureaus bestond uit burgemeester Knip, de wethouders Sjoers en Kuiper, drie leden van het directieteam van de Gemeente Almelo, stedenbouwkundig supervisor Rein Geurtsen, een gemeentelijk stedebouwkundige en een adviseur van ’t Oversticht. De stem van elk jurylid woog even zwaar.