Nieuws

Gemeente volgt uitspraak gerechtshof Bibliotheek++

De oorspronkelijke jury van de architectenselectie voor de Bibliotheek++ komt opnieuw bij elkaar. Zij gaat de beoordelingen van de visies van de architectenbureaus (neergelegd in het juryverslag) in cijfers uitdrukken. Die beoordeling moet helder gemotiveerd zijn. Het college geeft met dit besluit gevolg aan de uitspraak van de rechter van 4 augustus jl. Alle juryleden hebben aangegeven dat zij beschikbaar zijn om de uitspraak van de rechter uit te voeren.

Het vervolg van de architectenselectie is:
– De jury komt zo snel mogelijk bij elkaar om hun eerder gemaakte 'plussen en minnen-lijst' om te zetten in cijfers;
– Op basis hiervan besluit het college over de voorlopige gunning;
– Vervolgens is er een beroepsperiode van 15 dagen voor de zeven architectenbureaus;
– Bij geen beroep: verificatie met bureau aan wie voorlopig gegund is;
– Na verificatie: besluit B&W over definitieve gunning, samen met integraal collegebesluit over Smakkelaarsveld (begin november).

Terugblik
Op 17 juli 2008 werd Rapp+Rapp gepresenteerd als architect van de nieuwe Bibliotheek++. Op 19 augustus bleek dat bij de verwerking van de scores op de wegingsfactoren een fout was gemaakt. Hierdoor waren de nummers 1 en 2 in verkeerde volgorde gepresenteerd. In plaats van Rapp en Rapp had bureau VMX de betere totaalscore. De gemeente moest de voorlopige gunning herzien.

Rapp+ Rapp spande hierop een kort geding aan tegen de gemeente Utrecht. De rechter deed hierover op 9 januari 2009 uitspraak. De rechter vond dat de puntenwaardering van de jury niet op zorgvuldige wijze had plaatsgevonden. Een nieuwe jury moest de ingediende visies voor de nieuwe Bibliotheek++ opnieuw beoordelen. De gemeente heeft daarom een nieuwe jury samengesteld.

Rapp+Rapp heeft hierop vervolgens hoger beroep ingesteld. Het Gerechtshof Amsterdam deed op 6 augustus 2009 uitspraak en bepaalde dat de oorspronkelijke jury haar reeds gegeven beoordelingen opnieuw in cijfermatige waarderingen moet uitdrukken. Het gerechtshof heeft hiermee de uitspraak van de voorzieningenrechter vernietigd.

De oorspronkelijke jury bestaat uit: Bob van Reeth (voormalig Rijksbouwmeester van Vlaanderen, tevens voorzitter), wethouder Harm Janssen, Michelle Provoost (architectuurhistoricus), Bert Dirrix (stedenbouwkundige), Edwin Oostmeijer (projectontwikkelaar), Hans van Soelen (directeur Bibliotheek Utrecht) en Henk Camping (directeur Artplex).