Nieuws

Kraaijvanger • Urbis gekozen als architect stadskantoor Venlo

Na een Europese aanbesteding werden vijf bureaus uitgenodigd om een ontwerpvisie te geven. Op basis van deze presentaties heeft de gemeente Venlo het architectenbureau Kraaijvanger • Urbis de opdracht verleend om het ontwerp te maken voor het nieuwe stadskantoor in Maaswaard. De overige deelnemers waren de Architecten Cie, Jo Coenen & Co, Mecanoo en Meyer en Van Schooten Architecten.

visie Kraaijvanger • Urbis voor stadskantoor Maaswaard, Venlo

Het project bestaat naast een nieuw stadskantoor van ongeveer 15.000 m2, uit 70 appartementen en een ondergrondse parkeergarage voor 450 auto's. Het gebouw komt in het nieuw te realiseren stadsdeel Maaswaard aan de oost-oever van de Maas.
Over de aanbesteding voor de architectenkeuze meldt het persbericht van de gemeente Venlo: "Normaal wordt een concreet ontwerp gekozen en staat dus al in een zeer vroeg stadium vast hoe het gebouw er uit gaat zien" aldus wethouder Peter Freij, verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het stadskantoor. “De afgelopen jaren is bij dit soort projecten regelmatig gebleken dat grote ontevredenheid ontstond. Zowel tijdens het keuzeproces voor het bureau en het ontwerp, als tijdens het daarop volgende proces van inspraak. Wij hebben daarom gekozen voor een andere werkwijze. In overleg met de Rijksbouwmeester en de Bond van Nederlandse Architecten hebben wij geselecteerd op een ontwerpvisie. Voor deelnemende architecten biedt dit het voordeel dat ze geen kostbaar voorlopig ontwerp hoeven te maken. En de gemeente is als opdrachtgever niet gebonden aan het ontwerp maar zit juist tijdens het ontwerpproces aan tafel. Op deze manier kan inspraak van de bevolking ook effectiever georganiseerd worden." De gemeente heeft de procedure zelf uitgevoerd, maar kreeg begeleiding van het adviesbureau BBN uit Houten en advies van het atelier rijksbouwmeester.

De gunningscommissie bestond uit inhoudelijk deskundigen en de ontwikkelaar van de 70 appartementen (Janssen de Jong/ Van Wijnen). Daarnaast adviseerden de Rijksbouwmeester en het bureau Builddesk (gespecialiseerd in Cradle to Cradle) bij de beoordeling van de visies. De commissie woog vijf criteria: stedenbouw, architectuur, Cradle to Cradle, financiën en ontwerpproces. Bureau Kraaijvanger • Urbis scoorde op 4 van de 5 criteria het beste.

Kenmerkend voor de opgave zijn de hoge duurzaamheidsambities van de gemeente Venlo. Zij wil de principies van cradle to cradle volledig in de praktijk wil brengen. "Doordat we Cradle to Cradle vanaf het begin bij het ontwerpproces betrekken, biedt het gebouw straks een zeer bijzondere en gezonde werkomgeving." aldus wethouder Freij. Na de zomervakantie gaat het ontwerpproces van start. Dan begint ook de inspraak van gemeenteraad, gebruikers en bevolking. Verwacht wordt dat het kantoor begin 2013 wordt opgeleverd.