Nieuws

Meldpunt Architectenselectie ontvangt klachten over 80% van aanbestedingen

In het eerste halfjaar na de oprichting van het Meldpunt Architectenselectie ontving de BNA 113 klachten over 59 aanbestedingen. Dit is circa 80% van het totaal aantal Europese aanbestedingen over deze periode. Doel van het Meldpunt is goede en slechte ervaringen verzamelen en waar nodig actie ondernemen.

In 42% van de gevallen waren de eisen zo buitensporig dat de BNA contact heeft opgenomen met de opdrachtgever. In 36% van de gevallen werden de eisen naar beneden bijgesteld.
 
De BNA signaleert dat opdrachtgevers na de aanhoudende protesten, de omzeteisen veelal naar beneden bijstellen. Dat is positief. Referentie-eisen worden in sommige gevallen ook aangepast, maar blijven over het algemeen buitenproportioneel. In deze tijd van economische crisis wordt hierdoor de toch al krappe markt nog steeds onnodig op slot gehouden en is het voor veel architectenbureaus onmogelijk om in te schrijven op deze opdrachten.