Nieuws

Tweede prijs voor JA Joubert Architecture in Korça in Albanië

ontwerp Joubert Architecture

In het voorjaar van 2009 schreef het gemeentebestuur van Korça een openbare ontwerpprijsvraag uit. Gevraagd werd een masterplan te ontwerpen voor het centrum van de stad, een gebied van 197.000 m2. Revitalisatie en transformatie waren de kernwoorden, daarnaast moest het karakteristieke van de stad benadrukt worden. Het karakteristieke van deze stad met 60.000 inwoners betreft haar ligging in een bergachtig landschap en de rijke cultuurhistorie van de stad zelf.  

Voor de eerste fase van de prijsvraag werden slechts 12 voorstellen toegestuurd. Vijf – Bolles+Wilson, 51N4E, Studio Daniel Libeskind, Domus Concept en het Nederlandse JA Joubert Architecture werden gevraagd deel te nemen aan de twee fase.
JA, werkend in een team met Arup Amsterdam en Nico Tillie, stelde voor de positie van Korça als potentiële hub voor ecotoerisme naar het omliggende landschap te versterken, door een groot aaneengesloten voetgangersgebied te maken. De reeds aanwezige groene gebieden in het plan werden aan elkaar gekoppeld om zo een groot, programmeerbaar park te maken. De bestaande architectuur werd zoveel als mogelijk gerespecteerd en kreeg deels nieuwe functies, nieuwe gebouwen werden ingepast in de bestaande structuur. De vraag om een nieuw winkelgebied en waterobjecten in het park werd gecombineerd in een grijs water circuit, dat het winkelcentrum aan het park koppelt door middel van een water buffer, die wordt gebruikt voor het natuurlijk koelen van de gebouwen en de irrigatie van het park. Het ontwerp van JA kreeg de tweede prijs, de eerste prijs was voor Bolles+Wilson. In hun ontwerp worden in het gebied vijf zones onderscheiden, ieder met een eigen identiteit. Samen vormen de zones een netwerk van stedelijke openbare ruimten.