Nieuws

Archiprix 09 genomineerd: In de huid van Breuer, herbestemming Amerikaanse ambassade Den Haag

De roman ‘De Wereld zonder ons’ van Alan Weisman vormde de inspiratiebron voor Erik Moederscheim zijn afstudeeropgave, de herbestemming van Marcel Breuers Amerikaanse ambassade in Den Haag.

Dit afstudeerontwerp voor de herbestemming van de voormalige Amerikaanse ambassade in Den Haag start met een cultuurfilosofisch en theoretisch onderzoek. De aanleiding van het onderzoek is het veranderde klimaat waarbinnen het gebouw sinds de aanslagen van 11 september verkeert. Met het gebouw als startpunt richt het onderzoek zich verder op de wijze waarop actuele en maatschappelijke kwesties doordringen in creatieve kringen. Hieruit blijkt dat de architect zijn engagement op een andere wijze gestalte moet geven dan voorheen. Na de periode van de vroegmodernen met hun onbekommerde, grootse toekomstidealen is het tijd voor een meer autonome rol van de ontwerper. Aan de hand van het boek 'De wereld zonder ons' van Alan Weisman wordt de ontwerpopgave benaderd via een materiële en kleinschalige manier van denken. Dit werk roept beelden van leegte en stilte op binnen een verlaten, achtergelaten stad.

Vanuit deze invalshoek wordt een ontwerpconcept ontwikkeld voor de voormalige ambassade van Bauhaus architect Marcel Breuer in Den Haag. Het gebouw komt onder de druk van terreurdreiging spoedig leeg te staan. Het gebouw in het hart van het centrum van Den haag krijgt binnen de ontwerpopgave een nieuwe functie. Het publiek dat zolang buiten de deuren is gehouden fungeert min of meer als de nieuwe binnendringer die Weisman in zijn boek beschrijft. In combinatie met de beelden van stilte, leegte en ruimte, wordt de opgave voor een museum voor moderne kunst geformuleerd. Deze functie overstijgt de huidige status van de ambassade waaraan de associatie van terreur en internationale politiek kleeft.

Het ontwerpend onderzoek leidt tot een concept waarbij enkel de gevels van het bestaande gebouw gehandhaafd blijven en waarin de nieuwe vorm zich daadwerkelijk binnendringt. In de huid van Breuer wordt een geschakeld ensemble van vierkante expositieruimten gecreëerd. In een intensieve dialoog met de constructieve en bouwtechnische aspecten die bij het ontwerp komen kijken is het concept uitgewerkt. Dankzij een innovatieve materiaaltoepassing van EPS schuim in een sandwichconstructie met glasvezelversterkte polyester kan het ontwerp in haar puurheid worden uitgevoerd. De ruimte tussen nieuw en oud wordt een massieve restvorm van EPS schuim. Dit lichte materiaal kan zonder veel zware constructieve toepassingen geplaatst worden binnen de bestaande structuur van het gebouw zonder aanpassing van de bestaande fundering. De sandwichconstructie houdt zowel de nieuwe implementatie als de bestaande gevels overeind en isoleert bovendien het geheel.
Den Haag krijgt hiermee een gebouw terug met een mysterieus hart. Ogenschijnlijk is Breuers ambassadegebouw onaangetast, bij betreding opent zich echter een geheel nieuwe structuur met een eigen sfeer. Leegte, ruimte en licht op een plek die bol stond van de internationale spanningen.

naam
Erik Moederscheim
e-mail
website

opleiding / studierichting
TU Eindhoven  / architectuur

mentoren
Gijs Wallis de Vries, Maarten Willems, Jacob Voorthuis

wanneer begonnen met afstuderen
mei 2005

wanneer klaar
juli 2008
favoriete ontwerper

Dat wisselt nogal. Op dit moment vind ik het werk van oska architects en Diller & Scofidio erg interessant

favoriete project
Heb ik niet echt

wat doe je nu
Partner in MoederscheimMoonen Architects