Nieuws

Start Onderzoekslab voor ontwerpers – aanmeldingstermijn verlengd

Op 11 september start de inschrijving voor de eerste ronde van het Onderzoekslab. Honderd ontwerpers (architecten, landschapsarchitecten, stedenbouwkundingen) die momenteel door de crisis zonder werk zitten, zullen in dit Onderzoekslab ontwerpend onderzoek verrichten naar actuele vraagstukken zoals stedelijke verdichting, herbestemming en nieuw wonen in wijken.

Zo wordt de huidige ‘time out’ benut voor reflectie en verdieping en blijft creatief talent werken aan het mooier maken van Nederland. Rijksbouwmeester en een van de initiatiefnemers Liesbeth van der Pol: “Als we nu investeren, leggen we de basis voor een volgende bloeiperiode in de Nederlandse architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw.”

Nederland komt uit een uiterst hectische tijd van plannen, projecten en ‘gisteren af’. Nu de druk van de ketel is door de recessie, kan ontwerpend onderzoek gedaan worden voor nieuwe inspiratie, innovaties en nieuwe samenwerkingsvormen. Door ontwerpers en gegeven de multidisciplinaire opgaven ook door aanverwante disciplines. Dat is de missie van ‘Nederland wordt anders’, een samenwerking die de ministeries van VROM, WWI en OCW, de gemeenten Rotterdam, Utrecht en Den Haag, TU Delft en TU Eindhoven, Stimuleringsfonds voor Architectuur en de brancheorganisaties van projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties NEPROM en Aedes in juli 2009 zijn aangegaan.

Gelijktijdig met de start van de eerste ronde van het Onderzoekslab wordt op 11 september 2009 de website www.nederlandwordtanders.nl gelanceerd. Op deze site staan de onderzoeksvragen, worden potentiële deelnemers voor het Onderzoekslab uitgenodigd en worden de andere activiteiten van ‘Nederland wordt anders’ toegelicht. De komende tijd zullen de resultaten van het Onderzoekslab ook hierop gepresenteerd worden.

Werkenloze ontwerpers met minimaal twee jaar werkervaring en/of studerende aan een van de Academies van Bouwkunde worden uitgenodigd om te solliciteren naar een onderzoeksplaats. Het onderzoek is voor twee dagen in de week gedurende drie maanden, met behoudt van uitkering. De Labs gaan 7 oktober 2009 van start en worden gehouden op verschillende plaatsen in Nederland. Solliciteren kan tot en met 20 september.

Aanmeldingsdatum is verlengd tot maandag 28 september 2009, 12.00 uur