Nieuws

Online Architectenplatform voor modernisering CAO van start

De architectenbranche gaat de eigen CAO op innovatieve wijze moderniseren. Daartoe starten sociale partners in de architectenbranche – BNA, De Unie, CNV Dienstenbond en FNV Bondgenoten – het online Architectenplatform (www.architectenplatform.nl).

Werkgevers en werknemers worden hierop uitgenodigd met de sociale partners en met elkaar te discussiëren over de modernisering van hun CAO. Hoe meer werkgevers en werknemers meedoen, hoe groter de kans op een breed gedragen CAO in 2010, die bovendien nauw aansluit op actuele arbeidsmarktontwikkelingen.

Er staan vijf arbeidsmarktthema’s op het platform centraal: beloning, arbeidsduur en werktijden, vakantie en verlof, employability en vergoedingen. Elke sociale partner heeft een eigen forum op het Architectenplatform om met hun achterban te discussiëren. Dit maakt het onderscheid zichtbaar tussen de standpunten van werkgevers en werknemers. De discussie en campagne onder het motto ‘Een moderne CAO bouw je samen!’ duren tot 1 april 2010.

Het Architectenplatform is een initiatief van de Stichting Fonds Architectenbureaus (SFA) op verzoek van sociale partners.