Nieuws

Archiprix 09 genomineerd: Give me back my freedom!

Give me back my freedom! stelt een radicale vereenvoudiging voor van de huidige leefomgeving. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de aanwezige en potentiële kwaliteiten, met als doel de gebruikskwaliteit en individuele vrijheid te maximaliseren. Om te illustreren hoe dit werkt, past Jeroen Zuidgeest het concept Easy architectuur toe op een standaard kantoorgebouw.

Give me back my freedom!  is een reactie op onze geïnterieuriseerde, geconditioneerde, kunstmatige en karakterloze omgeving. Dit ontwerpend onderzoek start met een manifest, gebaseerd op mijn observatie van de status quo van onze omgeving en het effect op ons als gebruikers. Want zijn onze omgeving, onze gebouwen en producten die we dagelijks gebruiken wel zo normaal en is de vormgeving hiervan wel de ‘juiste’? Give me back my freedom! stelt een radicale vereenvoudiging voor van de huidige leefomgeving naar een ongecompliceerde omgeving, gebaseerd op eenvoudige principes. Hiervoor wordt Easy architectuur ingezet; gebruik makend van aanwezige en potentiële kwaliteiten en met als doel de gebruikskwaliteit en individuele vrijheid te maximaliseren. Enjoy your freedom!

De opgave is een eerste uitwerking van het manifest. Gekozen is voor een kantoorprogramma omdat dit exemplarisch is voor de generalisatie, kunstmatigheid en interieurisatie van onze omgeving en het symbool is van het kapitalistische model. Het is een omgeving waar dagelijks miljoenen mensen hun tijd doorbrengen, maar wat bijna altijd een gevoel van treurigheid oplevert. Het plan bestaat uit een prototype voor een grote bank met de marktconforme eisen die daar bij horen volgens een Easy architectuur voor een kantoor

In het onderzoek poog ik te conceptualiseren wat de daadwerkelijke gevolgen, maar vooral ook de potenties zijn, van de cultuur van het kapitalisme. Inzet daarbij is de maximalisatie van de gebruikskwaliteit van de werkomgeving. Kan het kantoor zich ontwikkelen van een 'dead box' tot een sympathiekere, gezondere omgeving?

Het onderzoek is een deconstructie van de typologie waarmee de crises van het standaard kantoor aan het licht komen: het 'gesealde' interieur met een zeer discutabele kwaliteit en de toren als paradigma voor het kantoor – juist de toren is de oorzaak van het ontbreken van stedelijke kwaliteit in elke kantooromgeving en de noodzaak van het 'sealen' van het interieur.
Gebleken is dat er voldoende argumenten zijn die de bestaansredenen en hiermee de noodzaak voor het handhaven van de kantoortoren als standaard ontkrachten. Op basis hiervan is het Easy kantoor ontwikkeld. Het volume is geoptimaliseerd onder meer voor wat betreft de zonoriëntatie, de daglichttoetreding en de interactie met de omgeving. Op gebouwniveau heeft een radicale vereenvoudiging en optimalisatie van het standaardkantoor plaatsgevonden. De kwaliteit is gemaximaliseerd, met als resultaat een gezonde, natuurlijk gereguleerde werkomgeving met veel individuele vrijheid. Ook vormt Easy kantoor een basis voor een efficiënte bedrijfsvoering; door middel van optimale communicatie en flexibiliteit kan ingespeeld worden op onvoorziene toekomstige bedrijfsontwikkelingen.

De antiformalistische benadering resulteert in de samenstelling van uitgewerkte deelprincipes. Het gebouw bestaat uit een rek van neutrale vloeren met een warehouse-achtige kwaliteit. Een neutrale werkmachine met vrije ruimte en openheid, als een platform voor activiteiten. Daarmee lokt het gebouw zijn gebruikers uit tot daadwerkelijk activeren, gebruiken, aanpassen en optimaliseren. Toegevoegde elementen als klimaatregulerende-, logistieke- of sociale 'machines', leveren elk een specifieke bijdrage aan deze werkmachine. Het zijn op zichzelf staande elementen met een duidelijk afleesbare functie, zoals de lichtbaaien, de brise-soleilbalkons, het windscherm, de lucht- en liftschachten met de windgaten, de diagonale trapvides, de servicetorens, de business foyer met de versnellers, het zonnedak met de keukenbalk, de short cut en de monitor.

naam
Jeroen Zuidgeest
e-mail
opleiding / studierichting
Academie van Bouwkunst Rotterdam  / architectuur

mentor
André Kempe
commissie

Robert Winkel, Jaap Wiedenhoff, Timo de Rijk

wanneer begonnen met afstuderen
januari 2007

wanneer klaar
december 2007

favoriete ontwerper

mooiste ontwerp ter wereld

wat doe je nu
projectmanager bij MVRDV