Nieuws

Uitslag KunstKapel

In de zomer van 2009 schreef de stichting Tussen Hemel en Aarde een ontwerpprijsvraag voor de ontwikkeling van een z.g. KunstKapel voor elk van de zes kernen van de Gemeente Hilvarenbeek. Onlangs werd de uitslag bekend gemaakt. De eerste prijs ging naar Roger van Bergen en Nicole Hansen uit Delft.

Roger van Bergen en Nicole Hansen

De opgave betrof het ontwerpen van een permanent gebouw of object met een oppervlakte van maximaal 10m². Het object diende per kern ontworpen te worden binnen een gegeven situatie/locatie. Het diende qua constructie, materiaalkeuze en dergelijke uitvoerbaar te zijn en geschikt voor het gebruik van technische en digitale apparatuur. De te ontwerpen KunstKapel moet door zijn vormgeving een opvallend instrument/medium/ podium zijn, waar oude en nieuwe kunstuitingen permanent, maar niet statisch, een plaats kunnen krijgen, en hoewel de KunstKapel functioneel moet zijn, is het als – folly – op zich al een kunstwerk.

De inzending Plek voor de Kunst van Roger van Bergen en Nicole Hansen uit Delft won de eerste prijs.
Uit het juryrapport: “Deze inzending getuigt van een bijzonder intelligente en volledige verwerking van het programma van eisen in een reeks van zes verschillende interventies. Er is duidelijk sprake van een samenhangende hand van ontwerpen, terwijl tegelijkertijd ruimte wordt geschapen voor alle kunstvormen en alle zes de ontwerpen op verschillende wijze reageren op de specifieke locaties. De ontwerpen dringen zich niet overdreven op en laten een meerduidig gebruik in de meeste gevallen toe. Het ontwerpconcept is flexibel en tegelijkertijd zal het door de specifieke (on)mogelijkheden van de afzonderlijke ontwerpen uitnodigen tot interactie tussen de kernen.” 

De tweede prijs was voor Kasper van Dun en Mark Michielsen, beide 2e jaars student aan Fontys Academie voor Architectuur en Stedenbouw te Tilburg en de derde prijs ging naar Dirk Schonkeren van Studio Dara uit Rotterdam. De eervolle vermeldingen waren er voor Annanina’s Brug van Luc de Vries en Hans van Dorp en Babelfoon van Thomas en Pieter Bedaux.