Nieuws

Uitslag Ymere NAi ideeënprijsvraag 2009

Wethouder van Amsterdam en jurylid Maarten Van Poelgeest maakte vandaag de twee winnaars van de Ymere NAi ideeënprijsvraag 2009 Open Fort 400 bekend. Uit vijf genomineerde ontwerpen koos de jury ‘Open Frame’ (Elastik en Mat Studio, Igor Kebel en Eriko Watanabe, Mika Cimolini en Freek Dech) en ‘New York 5’ (Stereo Architects, Finbarr McComb en Pieter Sprangers) die elk worden beloond met een geldbedrag van € 12.500.

De prijsvraag, georganiseerd door het NAi, Ymere en gemeente Amsterdam richt zich dit jaar op Amsterdam Noord. Inspiratiebron is de vierhonderdjarige relatie tussen Amsterdam en New York. Ontwerpers zijn gevraagd een open fort te ontwerpen van waaruit het gebied zich verder kan ontwikkelen, vergelijkbaar met Fort Amsterdam 400 jaar geleden in het huidige New York.

De inzending 'Open Frame' is geïnitieerd door Frame Publishers, bekend van de tijdschriften Frame en Mark. Het bedrijf heeft plannen om een Frame Design and Architecture Centre in Amsterdam op te zetten. Daarbij is Frame een relatie aangegaan met het Franse bedrijf Materio, dat overal ter wereld kenniscentra voor innovatieve materialen op het gebied van design en architectuur vestigt.

Het ontwerp voor Open Frame biedt volgens de jury een sterke uitwerking van het voorstel uit de eerste ronde. Opvallend is de weloverwogen situering en omgang met de verschillende aspecten van de directe omgeving. Vooral de uitwerking van de gevel aan de zijde van de Buiksloterham kan op instemming van de jury rekenen. De terrassen bieden hier prettige buitenruimtes en hebben een sterke ruimtelijke werking. De kwaliteiten van de locatie met betrekking tot het uitzicht zijn optimaal benut, terwijl het gebouw ook refereert aan andere grote volumes aan het IJ. Het ontwerp voldoet grotendeels aan de gestelde randvoorwaarden, alleen de vorm en maat van de ‘footprint’ is enigszins aangepast. De jury heeft waardering voor de intelligente omgang met de complexe opgave.

'New York 5' is ingezonden door het Rotterdamse bureau Stereo Architects, dat samenwerkte met vijf jonge bureaus uit New York: HWKN, L.E.FT, PARA-Project, Phu Hoang Office en Work architecture company.

De jury is onder de indruk van de energie en het enthousiasme die het project New York 5 uitstraalt. Het is een bijzonder origineel idee om op deze manier met New York om te gaan, en daadwerkelijk vijf architecten uit New York te betrekken bij het ontwerp, ondanks de geringe beschikbare tijd. Het proces is bijzonder inspirerend en biedt een verfrissende kijk op de rol van de ontwerper in cultureel-maatschappelijke vraagstukken. Het ontwerp vergt wel nog verdere architectonische uitwerking om te overtuigen dat het geheel van de vijf torentjes meer is dan de som der delen, zeker gezien de hoge kosten die het voorstel met zoveel (binnen-)geveloppervlak met zich meebrengt.

De Jury van de Ymere NAi ideeënprijsvraag 2009 bestond uit architect en voormalig Rijksbouwmeester Mels Crouwels Voorzitter, landschapsarchitect Ronald Rietveld, kunsthistorica en curator Saskia Bos en historicus en schrijver Russel Shorto. Pieter Klomp, teamleider van de Dienst Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam, is in deze tweede ronde bijgestaan door Maarten van Poelgeest, wethouder Ruimtelijke Ordening van de gemeente Amsterdam. Nieuwe juryleden voor deze ronde zijn Ole Bouman, directeur van het Nederlands Architectuurinstituut, en Roel Steenbeek, voorzitter Raad van Bestuur Ymere.